.

Wydarzenia

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Burmistrzem Jasienia

  • 10-07-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Burmistrzem Jasienia
10 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne spotkanie z włodarzem gminy z terenu powiatu żarskiego.
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek.
W trakcie spotkania poruszono tematy związane z bieżącym utrzymaniem dróg (koszenie i wyrównywanie poboczy) oraz z budową chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Powstańców Warszawskich w Jasieniu. Ustalono, że materiał do wykonania inwestycji zakupi powiat, natomiast wykonanie prac będzie po stronie gminy Jasień.
Rozmawiano również o współpracy z gminą Jasień w czasie pandemii COVID – 19.
Starosta wysłuchał propozycji Burmistrza w sprawie aktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żarskiego na lata 2021 – 2030. Przypomniał, że na spotkaniu wójtów i burmistrzów 30 czerwca br. ustalono, iż powiat będzie organizować w każdej gminie konsultacje z mieszkańcami w sprawie Strategii.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook