.

Wideokonferencja Wojewody Lubuskiego z samorządowcami.

 • 04-02-2021
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja Wojewody Lubuskiego z samorządowcami.
4 lutego 2021 r. Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak uczestniczyli w wideokonferencjizorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, w której brali udział także przedstawiciele samorządów i szkół z terenu powiatu żarskiego i żagańskiego.
 
Tematem przewodnim było omówienie zasad i harmonogramu wymazów dla nauczycieli szkół podstawowych klas I-III oraz obsługi.
czytaj dalej

Przekazanie nowego samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.

 • 03-02-2021
Ilustracja do informacji: Przekazanie nowego samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.
3 lutego 2021 r. przy siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Starosta Żarski Józef Radzion oraz Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski,
w obecności Dyrektora Oddziału Lubuskiego PFRON Andrzeja Goni, wręczyli pani Dyrektor DPSu Wioletcie Kuźmińskiej kluczyki do nowego samochodu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz zaproszeni goście.
 
 Koszt zakupu fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych,z jednym miejscem przystosowanymdo przewozu osoby na wózku inwalidzkim,dla Domu Pomocy Społecznej w Lubsku wyniósł 177 120,00 zł.
 
Zakup samochodu został współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
– Obszar D. -dotacja w kwocie 89 982,16 zł.Środki finansowe przeznaczone na ten cel z budżetu Powiatu Żarskiego to 87 137,84 zł.
 
Samochód został poświęcony przez proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku ks. Mariana Bumbula.
Nowoczesny samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie od dzisiaj służyć mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Lubsku,
zarówno w potrzebie wyjazdu do lekarza, jak i umożliwi wyjazdy rekreacyjne oraz spotkania z rodziną. Ułatwi również pracę opiekunom mieszkańców DPSu i pielęgniarkom.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtami i Burmistrzami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.

 • 03-02-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtami i Burmistrzami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.
2 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona,
Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtami i Burmistrzami z terenu Powiatu Żarskiego.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak,
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Przewóz Mariusz Strojny, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk, Zastępca Wójta Gminy Tuplice Krzysztof Kościukiewicz,
Sekretarz Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzata Reszka, Pracownik Urzędu Miejskiego w Jasieniu Małgorzata Zimna.
W ramach konsultacji, w związku z przygotowywaniem przez Powiat Żarski „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Żarskiego na lata 2021- 2030” Wójtowie i Burmistrzowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie spraw zawartych
w opracowanej ankiecie, związanych ze społeczno-gospodarczymi zadaniami powiatu. Wnioski z ankiety zostaną uwzględnione przy opracowywanej aktualizacji strategii.
W trakcie spotkania połączono się online ze Starostą Żagańskim Henrykiem Janowiczem, który jest inicjatorem utworzenia porozumienia powiatu
Żagańskiego i Żarskiego z gminnymi samorządami obu powiatów dotyczącego partnerskiej współpracy.  Obecni na spotkaniu Włodarze Miast i Gmin
wskazali na zasadność podpisania porozumienia, które pomoże wszystkim partnerom aplikować o dodatkowe środki zewnętrzne m.in. z Urzędu Marszałkowskiego,
z programów rządowych i unijnych.
Starosta Józef Radzion, jako Szef Obrony Cywilnej Powiatu przedstawił aktualną sytuację w Powiecie związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19
oraz podkreślił dobrą współpracę powiatowych koordynatorów ds. szczepień z koordynatorami gminnymi.
czytaj dalej

Technikum Ekonomiczne nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach na podium W Wojewódzkim Rankingu Technik…ów miesięcznika „Perspektywa”!.

 • 29-01-2021
Ilustracja do informacji: Technikum Ekonomiczne nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach na podium W Wojewódzkim Rankingu Technik…ów miesięcznika „Perspektywa”!.
29 stycznia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorem
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach Krzysztofem Neską.
Spotkanie było nieocenioną okazją do wręczenia – na ręce dyrektora szkoły Pana Krzysztofa Neski – listu gratulacyjnego oraz do przekazania słów uznania
za kolejny rok piastowania niezwykle wysokiego miejsca w Rankingu Techników miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”.
Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został przygotowany przez "Perspektywy" już po raz dwudziesty trzeci.
Tegoroczne osiągnięcie szkoły to 25. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników w Polsce i 2. miejsce w Wojewódzkim Rankingu Techników
co stawia Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach w czołówce szkół ponadpodstawowych!
 
Utrzymany, nieprzerwanie od 2012 roku honorowy tytuł  „Złotej Szkoły” jest potwierdzeniem ogromu pracy i zaangażowania, jaki szkoła wykonuje na co dzień.
Możemy być dumni, że w Powiecie Żarskim działa szkoła, w której po prostu warto się uczyć. Ten sukces jest niezaprzeczalnie powodem do dumy!
W Wojewódzkim Rankingu Techników znalazły się również inne szkoły z terenu powiatu żarskiego. Technikum w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego zajęło 24. miejsce, Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach zajęło 29. miejsce
w województwie, zaś Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku uplasowało się na 33. miejscu.
 
W Wojewódzkim Rankingu Liceów 1. miejsce zajęło Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach (76. miejsce w kraju), 5. miejsce
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach (182. miejsce w kraju), 12. miejsce IV LO w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach (644. miejsce w kraju),
15. miejsce Liceum Ogólnokształcące im Bolesława Prusa w Żarach (865. miejsce w kraju), zaś Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
uplasowało się na 16. miejscu (885. miejsce w kraju).
W Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Liceów i Techników 48. miejsce zajęło Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsk
u oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące, które znalazło się na 148. miejscu.
Wysokie lokaty szkół ponadpodstawowych Powiatu Żarskiego w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektywy" 2021 po raz kolejny stały się powodem radości oraz dumy.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Józefa Radziona, Radnego Rady Powiatu Żarskiego Kazimierze Drozda z Posłem na Sejm RP Jerzym Materną.

 • 29-01-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Józefa Radziona, Radnego Rady Powiatu Żarskiego Kazimierze Drozda z Posłem na Sejm RP Jerzym Materną.
28 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty
Józefa Radziona,Radnego Rady Powiatu Żarskiego Kazimierza Drozda z Posłem na Sejm RP Jerzym Materną.
 
Starosta przedstawił Posłowi obecną sytuację powiatu żarskiego i plany inwestycyjne na najbliższe lata.
W trakcie spotkania poruszono tematy związane z inwestycjami drogowymi, likwidacją wykluczenia komunikacyjnego (odtworzenie linii kolejowych),
budową obwodnic w powiecie żarskim, wydobywaniem złóż miedzi, funkcjonowaniem służby zdrowia oraz pomocy w ramach tarcz dla małych przedsiębiorstw.
Poseł Jerzy Materna przedstawił Staroście działania jakie podejmuje, na rzecz pozyskania środków, na inwestycje dla naszego powiatu i województwa.
czytaj dalej

Kolejne robocze spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Izabelą Klimas – Niekało – pomysłodawczynią utworzenia Jadłodzielni w Żarach.

 • 25-01-2021
Ilustracja do informacji: Kolejne robocze spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Izabelą Klimas – Niekało – pomysłodawczynią utworzenia Jadłodzielni w Żarach.
 
25 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne robocze spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Izabelą Klimas - Niekało, Krzysztofem Niekało oraz pracownikiem Starostwa Powiatowego Robertem Słowikowskim w związku z działaniem na rzecz zorganizowania Jadłodzielni w Żarach.
Jadłodzielnia, czyli miejsce dzielenia się żywnością, to doskonały pomysł na zapobieganie marnowaniu się żywności.
Wicestarosta zadeklarowała wsparcie ze strony urzędu w zorganizowaniu przedsięwzięcia, utworzeniu stowarzyszenia i rozpropagowaniu idei wśród młodzieży szkół średnich i mieszkańców powiatu żarskiego.
 
Zapadły już konkretne decyzje!
Trzymajmy wszyscy kciuki za zrealizowanie pomysłu!
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem Gminy Przewóz

 • 25-01-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem Gminy Przewóz
22 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z Wójtem Gminy Przewóz Mariuszem Strojnym.
Podczas spotkania Wójt przedstawił Staroście zadania inwestycyjne jakie są planowane do realizacji w gminie w roku 2021. Poruszono również sprawę równania poboczy na drogach powiatowych i uzupełnienia ubytków w jezdni po okresie zimowym. Rozmowa dotyczyła także szczepień mieszkańców przeciw COVID-19 na terenie gminy Przewóz. 
czytaj dalej

2020 rok w Powiecie Żarskim

 • 22-01-2021

Wideokonferencja - Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

 • 21-01-2021
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja - Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego
21.01.2021r. odbył się konwent Powiatów Województwa Lubuskiego  w trybie zdalnym – wideokonferencji.
W trakcie spotkania przeprowadzono dyskusję na temat funkcjonowania służby zdrowia w powiatach oraz jej finansowanie. Przyjęto stanowisko konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykorzystując działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego. Poruszano również sprawę szczepień mieszkańców DPS-ów przeciw COVID-19.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień

 • 21-01-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień
21.01.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Dariuszem Kląskałą oraz Szefem Wydziału Rekrutacji WKU mjr Dariuszem Arentem.
W trakcie spotkania przedyskutowano sprawę organizacji kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim w roku 2021. Komendant  WKU złożył na ręce Starosty podziękowania dla Powiatu Żarskiego za wsparcie inicjatyw podejmowanych przez WKU i bardzo dobra współpracę.
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook