.

8 marca Dzień Kobiet

 • 08-03-2021
Ilustracja do informacji: 8 marca Dzień Kobiet

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego.

 • 24-02-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego.
24.02.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego Sławomirem Muzyką.
Spotkanie było okazją do poruszenia istotnych spraw dla Powiatu Żarskiego i lokalnych samorządów. 
 
W trakcie spotkania poruszono tematy :
- wspieranie służby zdrowia, szpitali powiatowych w czasie pandemii COVID-19 przez Zarząd Wojewódzki,
- sieć ścieżek rowerowych w Powiecie Żarskim,
- sprawa finansowania inwestycji drogowych na terenach wiejskich z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- sprawa inwestycji na drogach wojewódzkich (ronda, obwodnice, modernizacja dróg i chodników),
- transport zbiorowy, odtworzenie linii autobusowych i kolejowych,
- polityka samorządu,
- współpraca samorządu różnych szczebli.
czytaj dalej

Spotkanie Samorządowców.

 • 12-02-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Samorządowców.
12 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel ze Starostą Powiatu Zielonogórskiego
Krzysztofem Romankiewiczem.
 
Rozmowa dotyczyła funkcjonowania powiatowej służby zdrowia, placówek oświatowych, Domów Pomocy  Społecznej, utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym oraz planowanych zmian w przepisach związanych z funkcjonowaniem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Starostowie podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi działania obu urzędów w czasie pandemii Covid-19. Podkreślono znaczenie dobrej współpracy samorządów powiatowych.
czytaj dalej

Ptasia grypa - zasady ochrony drobiu przed chorobą.

 • 12-02-2021

Wideokonferencja z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim.

 • 11-02-2021
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim.
11 lutego 2021 r. Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel wraz z Kierownikiem Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Cecylią Rak, oraz Głównym 
specjalistą ds. zdrowia z Wydziału Edukacji i Zdrowia Anną Zieziulą, uczestniczyła w wideokonferencji zorganizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Tematem wideokonferencji było diagnozowanie nauczycieli z oddziałów przedszkolnych pod względem zakażenia SARS-CoV-2.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 • 11-02-2021
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
11 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Spotkanie poświęcone było przypadkowi epizootycznemu – wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N8 potwierdzonej na terenie gminy Żary. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Powiatowy Lekarz Weterynarii Ryszard Połozowski, Komendant Powiatowy Policji Armand Pisarczyk – Łyczywek, Zastępca Komendanta Policji Tomasz Białek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Morawski, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz pracownicy Starostwa z referatów ds. utrzymania dróg powiatowych oraz zarządzania kryzysowego.Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że w obecnej chwili ognisko zostało zlikwidowane. Trwa utylizacja pozostałości po ptactwie w gospodarstwie. Lekarz weterynarii zasygnalizował, że w najbliższym czasie będą prowadzone kontrole gospodarstw w których znajduje się drób

Ryzyko przeniesienia zakażenia z ptaków na człowieka jest niewielkie, jednak istnieje. Należy więc pamiętać, że ludzie mogą się zarazić ptasią grypą przez bliski kontakt z chorymi ptakami lub ich mięsem, odchodami czy piórami. Źródłem zakażenia mogą być również jaja. W celu uniknięcia zakażenia, trzeba dokładnie myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu deski do krojenia, a także naczynia oraz sztućce, które miały kontakt z surowym mięsem oraz jeść drób i jaja jedynie po wcześniejszej obróbce termicznej. 

Człowiek może  przenosić wirusa grypy ptaków na butach, odzieży, czy nawet rękach, nie zachowując odpowiednich środków bezpieczeństwa. 
Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obu-wie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt, burmistrz, prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku tel./fax 68 372 04 46
 
czytaj dalej

Postęp prac na budowie strażnicy KP PSP w Żarach.

 • 10-02-2021
Ilustracja do informacji: Postęp prac na budowie strażnicy KP PSP w Żarach.
5 lutego 2021 r. na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Żarach st. kpt. Mariusza Morawskiego oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego st. bryg. Pawła Hryniewicza,
Starosta Żarski Józef Radzion odwiedził plac budowy nowoczesnej strażnicy Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Żarach.
 
Wizyta na placu budowy była okazją do umówienia zasad współpracy i udzielania wsparcia finansowego dla kolejnych etapów budowy przez samorząd powiatowy.
Przypomnijmy, budowa strażnicy finansowana jest ze środków Wojewody Lubuskiego oraz wspierana środkami z budżetu Powiatu Żarskiego i samorządów gminnych, a jej zakończenie zaplanowano na rok 2022.
 
Od 2017 roku, Powiat Żarski przekazał na ten cel 1 422 518,45 złotych, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025
zostały ujęte kolejne znaczne kwoty wsparcia - 1 252 481,55 złotych w latach 2021-2022.
 
Koszt zrealizowanych etapów inwestycji w latach 2017-2020 to 6 142 447,00 zł.
W bieżącym roku na wykonanie kolejnego etapu zostały zapewnione środki z budżetu państwa oraz samorządów na poziomie 5 956 000,00 zł.
W ramach tych finansów zaplanowano montaż bram garażowych, drzwi i okien, będzie również wykonana elewacja zewnętrzna obiektu i wyrównanie terenu,
w priorytecie od strony ul. Zielonogórskiej. Ponadto wykonane zostaną instalacje zewnętrzne ziemne i podłogowe oraz wylane zostaną posadzki w garażach.
 
Nowa siedziba żarskich strażaków powstaje przy ulicy Zielonogórskiej. Będzie składała się z dwukondygnacyjnego budynku Komendy Powiatowej,
w której znajdzie się sala dyspozytorska, sala edukacyjna OGNIK, sala wykładowa, pomieszczenia dla kierownictwa i pracowników Komendy,
a ponadto sala Centrum Zarządzania Kryzysowego i garaż na trzy samochody KP PSP.  W budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, również dwukondygnacyjnym
będzie hala garażowa, pomieszczenia dla strażaków i dowództwa JRG, magazyny, szatnie, warsztat sprzętu ochrony dróg oddechowych, pralnia, suszarnia,
myjnia dla samochodów pożarniczych oraz wieża do suszenia węży. Wieża podkreśla nowoczesny charakter obiektu, ale i łączy w sobie, także funkcję
dojścia do urządzeń związanych z łącznością radiową i bezprzewodową, m.in. radiotelefonów i masztów antenowych. Poddasze w obiekcie w całości
przewidziane jest na potrzeby technicznej obsługi obiektu m.in. wentylatorowni. Dodatkowo na parterze w części JRG zaplanowano również strefę szkoleniową
z salą wykładową oraz salami do ćwiczeń. Ponadto na 2 hektarowej działce powstaną obiekty sportowe takie jak: bieżnia, boisko wielofunkcyjne, ściana ćwiczeń.
 
Funkcjonalność realizowanej inwestycji zdecydowanie poprawi warunki pracy i służby strażaków, usprawnieni organizację procesu szkoleniowego zarówno
strażaków PSP jak i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki  lokalizacji przy ul. Zielonogórskiej i obwodnicy miasta oraz dogodnym skomunikowaniu
z drogą krajową DK 12 i DK 27, diametralnie poprawi się czas dotarcia zastępów do potrzebujących, szczególnie dojazdu na teren miasta Żary i strefy przemysłowej.
 
Całkowita wartość inwestycji to 27 000.000,00 zł.

 
czytaj dalej

Zdalne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 08-02-2021
Ilustracja do informacji: Zdalne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
8 lutego 2021 r. odbyło się  posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, w którym udział wzięli: starostowie województwa lubuskiego, przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Enei, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Podczas zdalnego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono bieżącą sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, sytuację na drogach w województwie lubuskim, reagowanie na utrudnienia wynikające z okresu zimowego (duże opady śniegu, niska temperatura), udzielanie pomocy osobom bezdomnym i samotnym, odśnieżanie dachów obiektów wielkopowierzchniowych oraz planowane do wykorzystania siły i środki w poszczególnych samorządach.
Osoby uczestniczące w wideokonferencji zdały krótki raport dotyczący podejmowanych działań lub też stanu przygotowania  do ich podjęcia.
Po zakończeniu posiedzenia WZZK Starosta Józef Radzion zwołał ponownie spotkanie z pracownikami Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Komunikacji, Transportu i  Dróg w sprawie aktualnej sytuacji na drogach powiatu żarskiego oraz zwrócenia szczególnej uwagi na pomoc osobom bezdomnym.
czytaj dalej

Robocze spotkanie samorządowców

 • 08-02-2021
Ilustracja do informacji: Robocze spotkanie samorządowców
8 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Burmistrzem Gminy Iłowa Pawłem Lichtańskim oraz Sekretarzem Gminy Aldoną Slipaczek – Jurek.
W czasie spotkania poruszono m. in. sprawy związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, przygotowaniem projektów i zadań inwestycyjnych samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Omówiono sposoby funkcjonowania urzędów w czasie pandemii COVID-19.
czytaj dalej

Ankieta do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2021-2030

 • 05-02-2021
Ilustracja do informacji: Ankieta do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2021-2030
Szanowni Państwo!
W związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii   w sprawach dotyczących kluczowych zadań Powiatu w obszarze społeczno- gospodarczym.
 
czytaj dalej
1 2 3 4
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook