.

Konferencja prasowa dotycząca nowych perspektyw powiatowego szpitala Na Wyspie w Żarach

 • 25-05-2018
Ilustracja do informacji: Konferencja prasowa dotycząca nowych perspektyw powiatowego szpitala Na Wyspie w Żarach
24 maja 2018 roku w Starosta Żarski Janusz Dudojć uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej przez Prezes Szpitala Na Wyspie Jolantę Dankiewicz. W spotkaniu udział wzięli: Lekarz Naczelny Rafał Kołsut, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego Andrzej Baryła, kierownik oddziału noworodkowego Jakub Czwojda oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
 
Podczas briefingu lekarze opowiadali o działaniach placówki, wskazywali na co mogą liczyć pacjenci oraz omawiali zmiany, jakie zachodzą w Szpitalu Na Wyspie w Żarach. Natomiast Prezes Jolanta Dankiewicz podziękowała - Staroście Januszowi Dudojciowi - za wsparcie finansowe, dzięki któremu szpital cały czas się rozwija, a pacjenci i lekarze mają coraz lepsze warunki do pracy i leczenia. Ponadto, przedstawiciele mediów mieli okazję obejrzeć zdjęcia wizualizacji kolejnych etapów rozbudowy szpitala.
czytaj dalej

Plac budowy przekazany! Rusza przebudowa drogi w Górzynie

 • 15-05-2018
Ilustracja do informacji: Plac budowy przekazany! Rusza przebudowa drogi w Górzynie
14 maja 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć przekazał Wykonawcy - firmie Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk teren oraz plac budowy, w celu rozpoczęcia inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F od km 6+669 do km 7+684 w miejscowości Górzyn gm. Lubsko”. W wydarzeniu uczestniczyli również: członek Zarządu Powiatu Żarskiego Józef Radzion, pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach, pracownicy Urzędu Miasta w Lubsku oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.
 
W ramach – nazywanej przez mieszkańców Górzyna „inwestycją stulecia” – modernizacji drogi powiatowej 1129F zaplanowano m.in.: poszerzenie istniejącej nawierzchni z 4 do 5,5 m, wykonanie poboczy o szerokości 1 m oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 – 2,0 m. Długość remontowanego odcinka wyniesie 1015 m.
 
Dodatkowo, w celu polepszenia warunków użytkowania poprawione zostaną pobocza i odwodnienie, renowacji poddane zostaną rowy oraz zamontowane zostaną urządzenia zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym. m.in. barierki i oświetlenie solarne przejść dla pieszych. W ramach inwestycji przewidywana jest budowa zatok autobusowych i miejsc postojowych.
 
Termin wykonania prac: 30 listopada 2018 r.
Koszt inwestycji: 2 986 682,76 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 1 480 769 zł
czytaj dalej

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018

 • 14-05-2018
Ilustracja do informacji: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018
11 maja 2018 r. na placu przy ratuszu w Żarach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach udział wzięli m.in. Starosta Żarski Janusz Dudojć – pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wicestarosta Małgorzata Issel, radni powiatowi: Józef Radzion, Dawid Nowakowski, Anna Ślawska, Tadeusz Płóciennik oraz Edward Łyba, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Przemysław Gliński, przedstawiciele władz samorządowych, strażacy i pracownicy cywilni PSP oraz OSP z terenu Powiatu Żarskiego, służby mundurowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta. Całości przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski.
 
Podczas uroczystego apelu wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, natomiast zasłużonym strażakom, druhom i zaproszonym gościom wręczono odznaczenia resortowe i związkowe. Za wsparcie finansowe oraz nieocenioną pomoc w pozyskaniu lekkiego samochodu Opel Astra podziękowania otrzymał Starosta Janusz Dudojć.
 
Powiatowych Obchodom Dnia Strażaka towarzyszyła promocja zawodów służb mundurowych, ratowniczych oraz bezpieczeństwa publicznego. Punkt informacyjno-promocyjny przygotowało również Starostwo Powiatowe w Żarach. Zainteresowani otrzymali m.in. „Poradnik mieszkańca Powiatu Żarskiego”, wydany przez Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Żarach, w który opisane zostały zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym życiu
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Jubileusz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Lubsku

 • 14-05-2018
Ilustracja do informacji: Jubileusz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Lubsku
11 maja 2018 r. w Lubskim Domu Kultury  odbyły się uroczyste obchody 10-lecia Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Lubsku. Na uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali Starosta Janusz Dudojć oraz członek Zarządu, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górzynie Józef Radzion.
 
Podczas jubileuszowej akademii Starosta Janusz Dudojć przekazał na ręce dyrektora szkoły - Pani Moniki Przysmak - pamiątkową publikację „Droga do niepodległości”, czek o wartości 1000 zł oraz złożył życzenia wszelakiej pomyślności dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom, a także uczniom i absolwentom szkoły.
czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

 • 14-05-2018
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
11 maja 2018 r. Starosta Janusz Dudojć spotkał się z pielęgniarkami i położnymi pracującymi w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach i w Lubsku oraz pielęgniarkami zatrudnionymi w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Natomiast pielęgniarki z Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach odwiedziły Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka. Wizyty związane były z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.
 
Podczas spotkań na ręce Pielęgniarek Oddziałowych przekazane zostały upominkowe kosze oraz serdeczne podziękowania za pomoc niesioną ludziom potrzebującym. Zarówno Starosta Janusz Dudojć, jak i Wicestarosta Małgorzata Issel podkreślali, że dzięki zaangażowaniu i rzetelnej pracy pielęgniarek, pacjenci mogą poczuć się bezpieczni, gdyż wiedzą w każdej chwili zostanie im udzielona fachowa i niezbędna pomoc medyczna.
czytaj dalej

XXXVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 08-05-2018
Ilustracja do informacji: XXXVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
8 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego, w trakcie której przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami oraz sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego za rok 2017.
 
Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz oraz członek Zarządu Powiatu Żarskiego, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach Pan Marek Femlak przedstawili zgromadzonym dane dotyczące funkcjonowania i zabezpieczania opieki medycznej w Powiecie Żarskim. Zwieńczeniem wystąpienia Pani Prezes Jolanty Dankiewicz było przedstawienie wizualizacji powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach, w którym trwają prace polegające na dobudowaniu nowej części oraz termomodernizacji starej części placówki.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- zmieniającą uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
czytaj dalej

Ogród przy filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku dopieszczony!

 • 07-05-2018
Ilustracja do informacji: Ogród przy filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku dopieszczony!
4 maja 2018 roku w ogrodzie przy filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku tętniło życie. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz, Dyrektor DPS w Lubsku Wioletta Kuźmińska, Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Józef Radzion, mieszkańcy Gminy Lubsko i zaproszeni goście wzięli udział w nasadzeniu drzewek, kwiatów oraz ozdobnych krzewów. Piękna pogoda i dobre humory dopisywały podczas prac ogrodniczych. Dzięki firmom: EDEN – Ogród i Dom Małgorzata Niedziela, "GRÓD’’ Irena Badura oraz Gospodarstwu Szkółkarskiemu JUNIPEA Jan Kaniewski – fundatorom roślin - przyszpitalny ogród ozdobią: jałowce płożące, pęcherznice, berberysy, tuje, hortensje, forsycje i tawuły japońskie.
 
Przypomnijmy, uporządkowanie oraz zagospodarowanie przyległego do budynku terenu stanowiło - po kompleksowej termomodernizacji oraz po renowacji ogrodzenia – dopełnienie metamorfozy Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Zakończone w marcu br. roboty budowlane obejmowały przebudowę oświetlenia oraz remont nawierzchni wraz z budową wiaty i obiektów małej architektury. W trakcie prac remontowych wybudowano nowy chodnik oraz poszerzono istniejący, zakupiono 12 ławek parkowych, kosze na śmieci oraz altany, a także wymieniono oświetlenie na energooszczędne oświetlenie typu LED.
 
Darczyńcom za przekazane rośliny oraz wszystkim osobom uczestniczącym w pracach ogrodniczych -  serdecznie dziękujemy! ­
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25Galeria zdjęć: Prace w ogrodzie przy filii Szpitala Na Wyspie oraz DPS-u w Lubsku

Dzień Flagi 2018

 • 02-05-2018
Ilustracja do informacji: Dzień Flagi 2018
W dniu 2 maja, my Polacy, manifestujemy swoją miłość do biało-czerwonych barw. To doskonała okazja, by przypomnieć jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także inne weksylia w przestrzeni publicznej.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało publikację pt. „Biało-Czerwona”. Ten praktyczny przewodnik zawiera informacje w jaki sposób i w jakiej kolejności na masztach oraz w pomieszczeniach umieszczać flagę Rzeczypospolitej Polskiej z flagami innych państw, a także jednostek samorządu terytorialnego. Wskazówki w nim zawarte dotyczą rożnych okoliczności, między innymi uroczystości, wizyt gości zagranicznych, marszów oraz żałoby.
 
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.
 
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

 • 02-05-2018
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
27 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Żarski Janusz Dudojć – pełniący również obowiązki Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – oraz Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski.
 
Nadrzędnym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z organizacją Obchodów Dnia Strażaka na szczeblu: powiatowym, wojewódzkim oraz centralnym.
czytaj dalej

XVII Targi Edukacyjne

 • 27-04-2018
Ilustracja do informacji: XVII Targi Edukacyjne
25 kwietnia 2018 r. w hali Powiatowego Centrum Sportu w Żarach odbyła się kolejna, XVII edycja, Targów Edukacyjnych, które otworzyła Wicestarosta Małgorzata Issel. W obecności Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia, przedstawicieli zarządu, radnych Rady Powiatu, dyrektorów oraz nauczycieli placówek oświatowych i zaproszonych gości zaprezentowano bogatą ofertę szkół ponadgimnazjalnych  Powiatu Żarskiego.

Targi zgromadziły liczną rzeszę gimnazjalistów, którzy stoją przed wyborem kierunku dalszego kształcenia. Ogromnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stoiska szkół zawodowych oraz techników, na których uczniowie w ciekawy sposób prezentowali praktyczne umiejętności nabyte w trakcie nauki.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook