.

Komisja Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego

 • 23-02-2018
Ilustracja do informacji: Komisja Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego
23 lutego 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego z Zielonej Góry. W spotkaniu brali udział Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, Przewodniczący Komisji Tadeusz Pająk, Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Możejko, Skarbnik Województwa Lubuskiego Józefa Chalecka, Dyrektor Departamentu Zdrowia Tomasz Wróblewski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Łukasz Porycki, Zastępca Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Norbert Urbański, Kierownik Wydziału Opłat Środowiskowych w Departamencie Środowiska Reneta Wontor, Zastępca Dyrektora d.s. Inwestycji Katarzyna Rudkiewicz, a także członkowie komisji : Małgorzata Gośniowska-Kola, Zbigniew Kołodziej, Sławomir Kowal, Natalia Pawlak, Tomasz Wontor. 
W trakcie spotkania Starosta Żarski poinformował członków komisji o zrealizowanych zadaniach, przeprowadzonych inwestycjach oraz wskazał priorytety i najważniejsze zadania, które chciałby w przyszłości zrealizować. – Cały czas staramy się poprawić komfort życia w Powiecie Żarskim na wielu płaszczyznach. W ciągu tej kadencji udało nam się sporo zrobić. Służba zdrowia jest naszym priorytetem, dlatego inwestujemy w Powiatowy Szpital Na Wyspie w Żarach i w Lubsku. Dużym problemem jest też brak miejsc w Domach Pomocy Społecznej dla ludzi starszych, którymi po zakończonym leczeniu często nie ma się kto zaopiekować. Będziemy starali się to zmienić, ponieważ wiemy, jakie to jest ważne dla naszych mieszkańców. Nie zapominamy o ????????młodzieży i doposażamy pracownie w szkołach Powiatu Żarskiego. Wyremontowaliśmy wiele dróg powiatowych, jednakże ogromną naszą bolączką jest droga krajowaA18 oraz obwodnica Lubska, dlatego na każdym spotkaniu lobbujemy i prosimy Wojewodę oraz Marszałka o wsparcie realizacji przedsięwzięcia budowy tych inwestycji drogowych – przemawiał Starosta Żarski Janusz Dudojć. ????????????Starosta zwrócił się także do członków komisji o wsparcie budowy nowoczesnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, potrzebnej wszystkim mieszkańcom. 
Podczas komisji głos zabrały także Wicestarosta Małgorzata Issel i Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, które poparły wnioski Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego Wójtem Gminy Lipinki Łużyckie Michałem Morżakiem

 • 23-02-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Wójtem Gminy Lipinki Łużyckie Michałem Morżakiem
23 lutego 2018 roku, Starosta Żarski Janusz Dudojć spotkał się z Wójtem gminy Lipinki Łużyckie Michałem Morżakiem. W trakcie spotkania omówiono powiatowe inwestycje drogowe, które bedą przedmiotem dalszych rozmów i spotkań. Wójt nie krył zadowolenia z poprawy komunikacji pomiędzy Żarami a Linkami Łużyckim, dzięki świeżo wyremontowanej przez powiat ul. Moniuszki w Żarach . Rozmawiano także o problemach związanych z brakiem miejsc dla starszych, przewlekle chorych osób w Domach Pomocy Społecznej i Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych.
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Żarskiego

 • 23-02-2018
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Żarskiego
21 lutego 2018r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólnie posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu  Żarskiego. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach bryg. Paweł Hryniewicz. Celem spotkania było zweryfikowanie złożonych wniosków na korporacyjne odznaczenia strażaków i osób zaangażowanych w ochronę przeciwpożarową na terenie Powiatu Żarskiego. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, Prezes Zarządu, dh Janusz Dudojć , zwrócił się do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego o zwiększenie przyznanego dla Powiatu limitu odznaczeń
czytaj dalej

Aktywność fizyczna przepisem na uśmiech! Turniej tenisa Stołowego Powiatowych Domów Dziecka

 • 21-02-2018
Ilustracja do informacji: Aktywność fizyczna przepisem na uśmiech! Turniej tenisa Stołowego Powiatowych Domów Dziecka
20 lutego 2018 r., w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, odbył się Turniej Tenisa Stołowego między Powiatowym Domem Dziecka w Lubsku a Powiatowym Domem Dziecka w Żarach. Sportowym zmaganiom przyglądał się Starosta Żarski Janusz Dudojć. Głównym celem spotkania była chęć wspólnej zabawy, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja wychowanków obu Domów.
 
Po zaciętych meczach pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Powiatowego Dziecka w Lubsku, jednak dzięki nagrodom i słodkim upominkom ufundowanym przez Starostę Janusza Dudojcia nikt nie zakończył turnieju z  pustymi rękami.
czytaj dalej

Nowy chodnik w Niwicy oddany do użytku!

 • 20-02-2018
Ilustracja do informacji: Nowy chodnik w Niwicy oddany do użytku!
20 lutego 2018 r. przedstawiciele Powiatu Żarskiego oraz Gminy Trzebiel odebrali inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Niwica-etap III”. Starostwo Powiatowe w Żarach oraz Powiat Żarski reprezentowali: Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Żarach Joanna Rączkowska-Manaj, Kierownik Referatu ds. Dróg Powiatowych Adrian Lewandowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz. Natomiast przedstawicielami Gminy Trzebiel byli: Wójt Gminy Marek Iwlew, Przewodniczący Rady Gminy Trzebiel Eugeniusz Olejniczak oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu Robert Wrzesiński.
 
Długość nowo wybudowanego chodnika z kostki betonowej, wraz z krawężnikami i obrzeżami, wynosi 605 metrów - od skrzyżowania z drogą do Królowa do końca zabudowań. Inwestycja została zrealizowana w ramach porozumienia Powiatu Żarskiego z Gminą Trzebiel. Zadaniem Powiatu było wykonanie projektu chodnika oraz zapewnienie materiałów do jego wykonania m.in. krawężników, obrzeży oraz kostki betonowej gr. 8cm, z kolei zadaniem Gminy Trzebiel było wykonanie chodnika.
czytaj dalej

Podziękowania zespołu ludowego "Mała Tęcza" z Olbrachtowa dla Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia

 • 16-02-2018
Ilustracja do informacji: Podziękowania zespołu ludowego "Mała Tęcza" z Olbrachtowa dla Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia
16 lutego 2018 r. Starostwo Powiatowe w Żarach odwiedzili przedstawiciele dziecięco-młodzieżowego zespołu ludowego ,,Mała Tęcza’’ z Olbrachtowa, aby podziękować Staroście Januszowi Dudojciowi za wsparcie. Grupa występuje na wielu festiwalach, przybliżając widzom ludowe tańce oraz przyśpiewki. Artyści niedawno wrócili z Terespola, gdzie mieli okazję zaprezentować swój repertuar na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.
 
- Styczeń kojarzy nam się zawsze z dalekimi podróżami. W swojej 15-letniej karierze, w styczniu, gościliśmy już m.in. w Niepokolanowie czy Gdańsku. W tym roku postanowiliśmy wyruszyć w nieznane – do Terespola! Nie byłoby to możiwe, gdyby nie pomoc i zaangażowanie naszych przyjaciół! –  czytamy w książce ofiarowanej Staroście Żarskiemu.
 
Artystom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na aranach krajowych i wojewódzkich!
czytaj dalej

Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk z wizytą u Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia

 • 07-02-2018
Ilustracja do informacji: Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk z wizytą u Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia
 
7 lutego 2018 r.  odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wójtem Gminy Brody – Panem Ryszardem Kowalczukiem.  Najwięcej czasu poświęcono omówieniu inwestycji drogowych, które Powiat Żarski planuje zrealizować na terenie Gminy Brody. Rozmawiano o przebudowie drogi na odcinku Zasieki – Janiszowice oraz o konieczności zmodernizowania szosy w Kumiałtowicach.
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Panem Markiem Langerem - Dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.

 • 05-02-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Panem Markiem Langerem - Dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.
5 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Panem Markiem Langerem - Dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.
 
Głównym tematem rozmów była modernizacja drogi krajowej A18, której remont jest kwestią niezwykle istotną zarówno dla województwa lubuskiego, jak i dolnośląskiego. Następnie skupiono się na inwestycjach drogowych – zrealizowanych oraz planowanych - na terenie Powiatu Żarskiego, omówiono możliwość wybudowania ścieżki rowerowej na trasie od Żagania do Olbrachtowa oraz rozmawiano o obwodnicy łączącej Krosno Odrzańskie z Lubskiem.
czytaj dalej

II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

 • 05-02-2018
Ilustracja do informacji: II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu
02 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach odbyła się II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu. Gospodarzem wydarzenia był Starosta Żarski Janusz Dudojć, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: Wicestarosta Małgorzata Issel, Członkowie Zarządu oraz Radni Powiatu Żarskiego, Dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze - Pani Małgorzata Łukiewska, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych – Pan Marek Kamiński, burmistrzowie i wójtowie Miast i Gmin naszego Powiatu, prezes powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach – Pani Jolanta Dankiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Żarach – Pan st. kpt. Robert Słowikowski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku – Pan st. kpt. Norbert Kawka, Komendant Powiatowy Policji w Żarach –Pan kom. Maciej Sałek, przedsiębiorcy, którzy wsparli finansowo organizację Gali, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego. Głównymi bohaterami Gali byli stypendyści, uczniowie nagrodzeni Nagrodami Starosty oraz uczniowie nagrodzeni w ramach Podsumowania Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2016/2017.
 
Starosta Janusz Dudojć, otwierając Galę, zaznaczył, że dobrze wykształcona młodzież stanowi zarówno lokatę, jak i polisę na przyszłość każdego społeczeństwa. Podkreślił swoją radość z szeregu inwestycji oraz zmian, które zachodzą w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, dzięki wielomilionowym dotacjom pozyskanym z środków zewnętrznych. Poczynione nakłady finansowe zmieniają nie tylko warsztaty szkolne w najnowocześniejsze pracownie, ale przyczyniają się również do zmiany nastawienia młodych ludzi do nauki zawodu, co ma swoje odbicie w przyznawanych stypendiach. W tym roku przyznano 15 stypendiów Rady Powiatu Żarskiego w dziedzinie nauki zawodu. Natomiast rozpoczynając część poświęconą podsumowaniu Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2016/2017 Starosta Janusz Dudojć przypomniał sukces sportowy Powiatu Żarskiego, czyli zwycięstwo w klasyfikacji generalnej powiatów Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2016/2017.
 
Wysokie lokaty trzech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektywy" 2018 po raz kolejny stały się powodem radości oraz dumy. Listy gratulacyjne Starosty Janusza Dudojcia oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel odebrali: dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach – Pan Krzysztof Neska, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach – Pan Wiktor Polakowski oraz dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach – Pani Małgorzata Penkal. Słowa podziękowania usłyszeli również nauczyciele: Pan Łukasz Ziemba z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku – finalista konkursu EDUinspirator 2017 oraz Pan Karol Holski z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.
 
Następnie najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego, na wniosek dyrektorów szkół, wręczone zostały stypendia Rady Powiatu Żarskiego w dziedzinach: nauki, nauki zawodu, kultury i sztuki oraz sportu, a także Nagrody Starosty.
 
Stypendia otrzymali:
1. w dziedzinie nauki: Bursztynowicz Jacek, Chaszczewski Hubert, Stachura Maciej, Musidlak Sylwia, Trojanowska Oliwia, Grzmil Aleksandra, Polakowska Dagmara, Rabiega Kamil oraz Palamiotis Petros; 
2. w dziedzinie nauki zawodu: Dragańczuk Przemysław, Woźnica Marcel, Wąsowicz Karolina, Myślicki Remigiusz, Rakicki Kacper, Pawlaczyk Karolina, Korochoda Sławomir, Karwat Marcin, Jurczyszyn Adrian, Binek Gabriel, Gawron Dagmara, Waluś Kamil, Ostapowicz Kewin, Lipnicki Sebastian oraz Danyłków Klaudia; 
3. w dziedzinie sportu: Gronkowska Julia, Skałacka Kamila, Siemaszko Kornel, Koczan Jakub, Szkudlarek Arkadiusz, Trafas Kamil, Pękala Piotr oraz Tomiałowicz Natalia; 
4. w dziedzinie kultury i sztuki: Klisz Wojciech.
 
Nagrody Starosty Żarskiego otrzymali: Kuczmarski Bartłomiej, Poźniak Michał, Siwak Piotr, Kohnke Beniamin, Olak Arkadiusz, Kozłowska Natalia, Gielicz Anna, Zołotucha Grzegorz, Szturomska Katarzyna, Ksiuk Marcin, Chorąży Magdalena oraz Witczak Elżbieta.
 
Drugą część Gali Nauki, Techniki, Kultury i Sportu stanowiło Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2016/2017. Po szczegółowej analizie wszystkich wyników sportowych zmagań, poznaliśmy zwycięzców w klasyfikacjach gmin, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nazwiska wyróżniających się młodych sportowców z terenu Powiatu Żarskiego. Najlepsi uczniowie, wskazani przez Gminy, otrzymali nagrody – bony, natomiast najlepsi trenerzy – wytypowani przez koordynatorów - oraz koordynatorzy otrzymali nagrody pieniężne. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne otrzymały nowe stroje sportowe z rąk Starosty Janusza Dudojcia.
Poniżej przedstawiamy poszczególne klasyfikacje oraz pełną listę nagrodzonych. W klasyfikacji gmin laury odebrali burmistrzowie i wójtowie, a w klasyfikacji szkół – dyrektorzy wyróżnionych jednostek.
 
Klasyfikacja gmin:
1. Miasto Żary
2. Gmina Lubsko
3. Gmina Wiejska Żary
4. Gmina Lipinki Łużyckie
5. Gmina Jasień
6. Gmina Przewóz
7. Gmina Łęknica
8. Gmina Tuplice
9. Gmina Trzebiel 
10.Gmina Brody
 
Klasyfikacja szkół podstawowych:
1. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach
2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
6. Szkoła Podstawowa w Złotniku
7. Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich
8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarach
9. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku
 
Klasyfikacja szkół gimnazjalnych:
1. Gimnazjum nr 3 w Żarach
2. Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku
3. Katolickie Gimnazjum w Żarach
4. Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich
5. Gimnazjum w Jasieniu
6. Gimnazjum nr 1 w Lubsku
7. Społeczne Gimnazjum w Żarach
8. Gimnazjum nr 4 w Żarach
9. Gimnazjum nr 1 w Grabiku
10. Gimnazjum w Przewozie
 
Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
5. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
6. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach
7. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku
8. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
 
Najlepsi sportowcy - szkoły podstawowe i gimnazjalne:
Miasto Żary: Marcin Jung, Kornelia Czarczyńska, Żelazek Emila, Poniewierka Wiktoria, Sławska Magda, Nowak Klaudia, Dul Hanna, Hejmanowska Wanessa;
Gmina Łęknica: Prodlik Sylwia, Szpiliszewska Eliza;
Gmina Lubsko: Gembara Wojciech, Dyderski Mateusz, Gawron Łukasz, Stuła Nikodem, Ostojicz Eryk, Sadowski Marcel, Czerniak Weronika, Magdziarz Dominika; 
Gmina Żary: Kłudkowski Bartosz, Kosiński Jakub, Jawniak Beata, Wachowska Zuzanna, Szymańska Oliwia, Wasilewska Adrianna;
Gmina Jasień: Rosiek Alicja, Sierchan Oliwia, Golarowska Aleksandra, Krzywiecka Oliwia; 
Gmina Lipinki Łużyckie: Zieliński Wiktor, Kraśnicki Jakub, Targosz Aleksandra, Kuziemska Paulina, Szewczyk Szymon 
Gmina Brody: Sztoń Jowita, Wójcik Sebastian;
Gmina Trzebiel: Jarosz Maksym, Ujdak Jakub;
Gmina Przewóz: Front Oliwia, Wawrzyczek Karolina, Toporowski Patryk,
Gmina Tuplice: Paluszkiewicz Zuzanna, Kotwica Amelia
 
Najlepsi sportowcy - szkoły ponadgimnazjalne:
ZSE Żary: Diduszko Rafał, Sługocki Norbert
ZSO Żary: Kapela Sandra Kamila, Kokoszka Nicole Kornela
SLO Żary: Michał Chorbiński, Mateusz Faliński 
ZSOiT Żary: Korcypa Agnieszka, Nowicki Michał
ZSOiE Lubsko: Siwik Justyna, Dynowski Tymoteusz
ZST Lubsko: Erkiert Klaudia, Rogalski Szymon 
CKZiU Żary: Piotr Pękala, Matuszewski Denis 
ZSB Żary: Nikoliszyn Dominik, Romanowski Radosław 
KLO Żary: Bartosz Worsztynowicz, Tobiasz Błażej
 
Wyróżnieni trenerzy: Łukasz Poczynek, Dariusz Wisz, Agnieszka Skibicka, Katarzyna Majher, Mirosław Firuta, Mirosław Niewiadomski, Krzysztof Danielewski, Violetta Kępińska, Tomasz Górski, Dariusz Koszela, Jakub Płóciennik, Robert Penkal, Janusz Mantyk, Marek Żurek, Edyta Onuchowska, Piotr Sziller, Paweł Kurzeja, Katarzyna Nowicka, Zdzisław Krzywiecki.
 
Wyróżnieni koordynatorzy: Marek Bobek, Robert Kaszubski, Dariusz Hawełka, Dariusz Kołacz, Rafał Ciesielski, Robert Ściłba.
 
Składamy serdeczne podziękowania prowadzącym Galę: Wiktorii Maciejak, Ewelinie Klimowicz, Enrico Iliano oraz Dawidowi Górskiemu za uśmiech i energię, wszystkim młodym wykonawcom za niezapomniane występy artystyczne oraz nauczycielom i opiekunom za trud włożony w przygotowanie uczniów. Pracownikom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach za bardzo dobrą współpracę oraz zaangażowanie w przygotowanie sali. Pani Teresie Stonodze oraz uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żarach za nieocenioną pomoc w trakcie Gali oraz wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w uświetnienie naszej uroczystości. 
 
Serdecznie dziękujemy Przedsiębiorcom, którzy wsparli finansowo organizację II Powiatowej Gali Nauki, Techniki, Kultury i Sportu: Saint Gobain Innovative Materials sp. z o.o., TANDEM sp. z.o.o., Wacław Bryczkowski Zakład Budowlany, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku, UESA Polska sp z.o.o., N catering s.c. Agata Tomasz Urbanowicz, Zajazd Zacisze Roman Szulak, Olender Piotr Olender oraz WENTOR Piotr Wentlant.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

129Galeria zdjęć: 2018 02 02 - II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

XXXV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-01-2018
Ilustracja do informacji: XXXV sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Heleną Sagasz złożyli serdeczne gratulacje i życzenia z okazji 10-lecia pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz wręczyli nagrodę pieniężną Państwu Jolancie i Zbigniewowi Prońko.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, sprawozdanie Starosty z prac z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Informację na temat podjętych działań w zakresie szkolnictwa zawodowego przedstawiły Pani Aldona Slipaczek – Jurek – koordynator oraz Pani Sylwia Majewska -  partner w projekcie  "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim"
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025,
- w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia uproszczonego postępowania skargowego.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku.
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
- w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook