.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”.

 • 28-03-2018
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”.
27 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć udał się do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, aby w obecności Marszałek Elżbiety Anny Polak oraz Starostów Powiatów Lubuskich, podpisać umowę na realizację zadania pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Beneficjentem projektu jest Związek Powiatów Lubuskich, którego członkiem Zarządu jest Starosta Janusz Dudojć.
 
Celem projektu jest aktualizacja i modernizacja baz geodezyjnych, poprawa infrastruktury, wdrożenie e-Usług, platform oraz doradztwa technicznego, co ułatwi to dostęp do zasobów i pozwoli świadczyć związane z nimi e-usługi. Cieszymy się, że możemy poinformować, iż najwyższa kwota, spośród wszystkich lubuskich powiatów, przypadła w udziale Powiatowi Żarskiemu. Na uzupełnienie i modernizację geodezyjnych baz danych pozyskane zostały fundusze w wysokości ponad 4 mln 779 tys. zł., przy wkładzie własnym rzędu 717 tys. zł!  
 
Całkowita wartość projektu wynosi 42 mln 023 tys. 529, 43 zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO L-2020 wynosi 85 %, czyli 35 mln 720 tys. zł.
czytaj dalej

Projekt modernizacji zabytkowego dachu powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Lubsku zatwierdzony!

 • 27-03-2018
Ilustracja do informacji: Projekt modernizacji zabytkowego dachu powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Lubsku zatwierdzony!
26 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Panem Ryszardem Jakuszykiem – autorem projektu modernizacji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubsku oraz z Panią Iwoną Prokop – Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Miło nam poinformować, że projekt modernizacji zabytkowego dachu oraz tarasu powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Lubusku uzyskał akceptację Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze! Uzyskanie pozytywnej decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otwiera drogę do uruchomienia kolejnych procedur związanych z remontem dachu, tj. uzyskaniem pozwolenia na budowę, ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz rozpoczęciem prac budowlanych. Co więcej, Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Pani Wioletta Kuźmińska liczą na pozytywną decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania całego przedsięwzięcia, ponieważ Dom Pomocy Społecznej mieści się w zabytkowych murach zamku - o których pierwsze wzmianki datowane są w 1588 roku. 
 
Przypomnijmy, zbliżający się remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, to kolejna tego typu inwestycja realizowana przez Powiat Żarski w kadencji 2014-2018. Wcześniej wymienione zostały pokrycia dachowe na budynkach: Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego w Żarach.
czytaj dalej

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

 • 26-03-2018
Ilustracja do informacji: Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
23 marca 2018 roku w Siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej otworzyli Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Robert Słowikowski.
Ideą konkursu jest popularyzacja wiedzy i przepisów pożarniczych, a także kształtowanie świadomości młodych ludzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Eliminacje powiatowe przeprowadzono w trzech grupach wiekowych: I grupa - uczniowie szkół podstawowych, 
II grupa- uczniowie gimnazjów, III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Zwycięzcy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia, który również pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach. Zgodnie z tradycją o słodki poczęstunek dla piszących zadbali Państwo Anna i Eugeniusz Ślawscy z Lipinek Łużyckich.
 
Zwycięzcami tegorocznej edycji turnieju zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 miejsce – Paweł Grześkowiak
2 miejsce – Kamil Nowacki
3 miejsce – Alan Dasiukiewicz
 
II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce - Jakub Żaba
2 miejsce – Krystian Piątkowski
3 miejsce - Patrycja Glaser
 
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce – Macjej Galan 
2 miejsce – Jakub Popaca
3 miejsce – Grzegorz Stefanowicz
 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach wojewódzkich! Trzymamy kciuki!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Młodzież Zapobiega Pożarom

Spotkanie Starostów Powiatów Partnerskich „Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”: Krośnieńskiego, Żarskiego, Powiatu Sprewa-Nysa oraz Zielonogórskiego

 • 23-03-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starostów Powiatów Partnerskich „Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”: Krośnieńskiego, Żarskiego, Powiatu Sprewa-Nysa oraz Zielonogórskiego
22 marca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Sprewa – Nysa we Forście obyło się „Spotkanie Starostów” Powiatów Partnerskich Krośnieńskiego, Żarskiego i Zielonogórskiego, w którym uczestniczyli Wicestarosta Małgorzata Issel, Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Tomasz Kaczmarek, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz zaproszenie goście. Gospodarzem spotkania był Starosta Powiatu Sprewa-Nysa Harald Altekrüger.
 
W trakcie spotkanie zaprezentowano przykłady wspólnych projektów z lat ubiegłych i obecnych oraz omówiono perspektywy wspólnych przedsięwzięć oraz potencjalnych projektów lat przyszłych. Wicestarosta Małgorzata Issel zaprezentowała projekty, które uzyskały dofinansowanie z Programu Interreg i omówiła te projekty, które znalazły się na liście rezerwowej. W trakcie dyskusji potwierdzono konieczność zorganizowania spotkań poszczególnych wydziałów i jednostek podległych powiatom.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wójtem Gminy Przewóz Ryszardem Klisowskim

 • 23-03-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wójtem Gminy Przewóz Ryszardem Klisowskim
23 marca 2018 roku w Starostowie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wójtem Gminy Przewóz Ryszardem Klisowskim.
 
W trakcie spotkania poruszono temat infrastruktury drogowej w Powiecie Żarskim, a dokładniej dwóch dróg: w Mielnie oraz w Piotrowie. Panowie rozmawiali także o funkcjonowaniu Powiatowego Szpitala Na Wyspie oraz o zbliżających się obchodach 73 rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny w Łużycach w 1945 r.
czytaj dalej

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku

 • 23-03-2018
Ilustracja do informacji: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku
 
20 marca 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Grzegorzem Chmielewskim, który swoją wiedzą podzielił się z podopiecznymi placówki. Szkolenie otworzył Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Pan Grzegorz Chmielewski przedstawił zebranym zagrożenia, na jakie są narażeni konsumenci ze strony nieuczciwych przedsiębiorców, a także przybliżył prawa, jakie przysługują konsumentom bez względu na wiek. Rzecznik w bardzo przystępny sposób wyjaśnił podopiecznym, jak dochodzić swoich praw przy reklamacji towarów i usług.  Uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania oraz dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Prelekcja była okazją do rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących gwarancji i ubezpieczania umów.
Przypominamy:
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ŻARACH - Grzegorz Chmielewski
 
PRZYJMUJE INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁKI - godz. 7.00 - 16.00
CZWARTKI - godz. 7.00 - 15.00
 
Starostwo Powiatowe
al. Jana Pawła II 5, pok. 202 (II piętro)
 68-200 Żary
 
Telefon 68 479 0626
 
czytaj dalej

Ogród przy Domu Pomocy społecznej i Szpitalu Na Wyspie w Lubsku gotowy na przyjście wiosny!

 • 21-03-2018
Ilustracja do informacji: Ogród przy Domu Pomocy społecznej i Szpitalu Na Wyspie w Lubsku gotowy na przyjście wiosny!
20 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Prezes Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. Jolanta Dankiewicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Wioletta Kuźmińska oraz Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Myśliwy dokonali odbioru prac związanych z zagospodarowaniem ogrodu przy filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku od Edwarda Karpowicza – właściciela Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego.
 
Uporządkowanie oraz zagospodarowanie przyległego do budynku terenu stanowiło - po kompleksowej termomodernizacji oraz po renowacji ogrodzenia – dopełnienie metamorfozy Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Trwające od jesieni roboty budowlane obejmowały przebudowę oświetlenia oraz remont nawierzchni wraz z budową wiaty i obiektów małej architektury. W trakcie prac remontowych wybudowano nowy chodnik oraz poszerzono istniejący, zakupiono 12 ławek parkowych, kosze na śmieci oraz altany, a także wymieniono oświetlenie na energooszczędne oświetlenie typu LED. Dodatkowo, zostaną nasadzone ozdobne krzewy, więc pozostaje nam jedynie czekać, aż wszystko się pięknie zazieleni.  
 
Koszt kompleksowej modernizacji budynku wyniósł: 1 006 139 zł
Koszt remontu ogrodzenia wokół budynku wyniósł: 140 727,46 zł 
Koszt zagospodarowania terenu wyniósł: 119 tys. 970 zł
czytaj dalej

Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy Piotrowa będą mieli nową drogę

 • 21-03-2018
Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy Piotrowa będą mieli nową drogę
19 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Edward Karpowicz – właściciel Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów od km 13+476,70 (0+000,00) do km 14+660,62 (1+183,92)”. W podpisaniu uczestniczyli również: Radny Powiatu Żarskiego i Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej – Tomasz Czajkowski oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Paweł Ratuś.
 
Zakres robót na drodze powiatowej 1100F obejmuje m. in.: rozbiórkę istniejącej ulicy wraz z jej infrastrukturą, budowę 1 183,92 m nowej poszerzonej drogi wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, budowę zatok autobusowych, nowych chodników, budowę nowego odwodnienia drogowego wraz z przebudową kolizji.  Poprawione zostaną pobocza, wykonane będą również nowe zjazdy na nieruchomości, przepusty oraz zamontowane zostanie oświetlenie przejść dla pieszych. Realizowana przez Powiat Żarski inwestycja pozytywnie wpłynie nie tylko na sam standard drogi, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników. 
 
Termin wykonania prac: październik 2018 r.
Koszt inwestycji: 2 839 362,14 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 1 275 379 zł
czytaj dalej

XV Powiatowy Mecz Ortograficzny Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia

 • 19-03-2018
Ilustracja do informacji: XV Powiatowy Mecz Ortograficzny Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia
16 Marca 2018 roku odbył się XV Powiatowy Mecz Ortograficzny pod Patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w słownych zmaganiach kibicowała uczniom Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak . Podczas meczu ortograficznego licealiści musieli zmierzyć się z naprawdę trudnym dyktandem. W tekście nie zabrakło takich wyrazów jak hultaj, tchórzofretek, kąkoli czy gżegżółek. Mistrzem ortografii okazał się Michał Butryn z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach. Drugie miejsce zajął Mateusz Walczak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, zaś trzecie Michał Olechno z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach. Najlepsi otrzymali nagrody, które ufundował Starosta Żarski.
Wszystkim uczestnikom dyktanda gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
czytaj dalej

Kolejne miliony dla Powiatu Żarskiego!

 • 15-03-2018
Ilustracja do informacji: Kolejne miliony dla Powiatu Żarskiego!
13 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Starosta Żarski Janusz Dudojć i Wicestarosta Małgorzata Issel, w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, podpisali umowę o dofinansowanie remontów dróg w Powiecie Żarskim w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach programu przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1129F w Górzynie oraz droga powiatowa nr 1100F w Piotrowie. Wartość obu inwestycji wyniesie prawie 6 milionów złotych, a poziom dofinansowania sięgnie niemal 3 milionów złotych.
 
To nie koniec dobrych wiadomości… 
 
9 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel udali się do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, aby wraz z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak podpisać umowę na dofinansowanie projektów rozbudowy warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. W podpisaniu umowy uczestniczył również Pan Marek Kamiński - Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego.  Wartość inwestycji, dzięki której znacznie poprawi się jakość infrastruktury edukacyjnej w CKZiU, wyniesie około 3 milionów złotych, przy dofinansowaniu w wysokości ponad dwóch milionów złotych.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook