.

Modernizacja kształcenia zawodowego

Staże u pracodawców

Ilustracja do informacji: Staże u pracodawców
Do dnia 31.08.2018  w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, uczniowie oraz nauczyciele  z 6 szkół z powiatu żarskiego tj.:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
wzięli udział w praktykach/stażach u pracodawców.  Łącznie staż odbyło: 299 uczniów i 9 nauczycieli kształcenia zawodowego. Staże rozpoczęły się w tym roku już w okresie ferii 2018 i były  kontynuowane w weekendy oraz w okresie wakacyjnym. Partnerem Powiatu Żarskiego w realizacji tego zadania jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Planuje się organizację staży ok .10 uczniów do końca roku 2018 w systemie weekendowym .
-----------------------------
Staże odbywają się na terenie województwa lubuskiego. Preferowane są firmy z najbliższego otoczenia szkoły. Uczniowie są kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem w jakim się kształcą. Po zrealizowaniu 150 h stażu uczeń otrzymuje stypendium w wysokości 1500 zł brutto. Staże są realizowane w systemie popołudniowym, weekendowym, w okresie ferii oraz wakacji.
Praktyka/staż realizowana jest w wymiarze: uczeń –  150 godzin, nauczyciel – 40 godzin.
---------------------------
 Założenia projektu przewidują :
*refundację dla firmy kosztów stażu/praktyki (szkolenie BHP, badania lekarskie, odzież roboczą, materiały zużyte podczas odbywania praktyki/stażu);
*refundację dla firmy części wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa, któremu zostanie powierzona rola OPIEKUNA stażysty/praktykanta, bądź dodatek do wynagrodzenia.
 Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania z Państwa strony, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie też spotkamy się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, celem przybliżenia zasad udziału w projekcie.
 
Deklaracje Uczestnictwa w dla ucznia/ nauczyciela  oraz Formularz zgłoszeniowy dla firm dostępne w biurze OPZL.
Osoby do kontaktu (organizatorzy stażu/praktyki):
Joanna Małecka- kom. 697 712 733, e-mail: j.malecka @ opzl.pl
Dorota Lipińska – kom. 577 100 461, e-mail:  d.lipinska @ opzl.pl                  
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – oddział Żary
ul. Wrocławska 12/ pok. 19 ,I piętro
(wejście do Banku BZWBK- Santander), 68-200 Żary
Biuro czynne: od 9.30 do 15.30
 


 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook