.

2017

Spotkanie Starosty Janusza Dudojcia z władzami samorządowymi z terenu Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Janusza Dudojcia z władzami samorządowymi z terenu Powiatu Żarskiego
04 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z przedstawicielami władz samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli również: Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Robert Słowikowski oraz Wójtowie, Burmistrzowie i Przewodniczący Rad Gmin, wchodzących w skład Powiatu Żarskiego. Nadrzędnym celem spotkania było przedstawienie trwających oraz planowanych w 2018 roku inwestycji powiatowych. Zgromadzeni skupili się na omówieniu działalności i stanu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zostały podsumowane ćwiczenia ze zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, w których uczestniczył Powiat Żarski.
Starosta Janusz Dudojć przedstawił zebranym koncepcję kompleksowej modernizacji budynku przy filii Szpitala Na Wyspie Sp z o.o. w Lubsku, w części którego miałby się mieścić Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla osób wymagających szczególnej opieki medycznej. Następnie zreferował postęp prac związanych z rozbudową powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach oraz podkreślił, że priorytetem dla władz powiatowych jest zapewnienie jak najlepszych warunków oraz jak najwyższych standardów świadczenia usług medycznych dla wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego. Starosta wielokrotnie podkreślał, iż jednostki organizacyjne, takie jak: Dom Pomocy Społecznej w Lubsku, Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach czy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Żarach - mają służyć wszystkim potrzebującym osobom z terenu powiatu, dlatego istnieje konieczność remontowania ich siedzib oraz nieustannego dbania o rozwój kadry.
Gospodarz spotkania zwrócił uwagę na projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”, dzięki któremu młodzież zyskuje możliwość nauki zawodu korzystając z nowoczesnego sprzętu i dostosowanych warsztatów szkolnych, przez co będzie miała ułatwiony start na rynku pracy.
W trakcie posiedzenia zostały również omówione gminne inwestycje drogowe, zarówno te przeprowadzone w latach ubiegłych, trwające oraz planowane na rok 2018. Podczas rozmów Wójtowie, Burmistrzowie i Przewodniczący Rad przekazali swoje spostrzeżenia, mówili o najpilniejszych potrzebach związanych ze stanem infrastruktury drogowej oraz zgłaszali problem niszczenia dróg gminnych i powiatowych przez transport leśny.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook