.

2017

Uroczyste otwarcie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
30 listopada 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Radnymi Powiatu Żarskiego udał się do  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, gdzie uroczyście otworzono wyremontowane pomieszczenia warsztatowe przeznaczone na potrzeby nowoczesnych pracowni do nauki zawodu. Po przecięciu wstęgi, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Robert Nowaczyński, kierownik szkolenia praktycznego - Karol Holski oraz uczniowie oprowadzili zebranych po wyremontowanych pomieszczeniach. Radnym Powiatu Żarskiego został zaprezentowane m.in. nowoczesne pracownie obrabiarek analogowych i obrabiarek CNC– zakupione z pozyskanych przez Powiat Żarski pieniędzy w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego.
 
Prace remontowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował m.in.: wymianę wszystkich instalacji, wykonanie nowych posadzek, wyremontowanie stropodachu nad parterem wraz z wymianą świetlików w środkowej części budynków oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów sprzętu. W drugim etapie przewidziano termomodernizację budynku w tym m.in. przebudowę kotłowni, docieplenie budynku, remont stropodachu nad piętrem, rozbiórkę budynku portierni, rozbiórkę tarasu i budowę schodów z podjazdem oraz utwardzenie terenu.
 
Koszt samych prac budowlanych I i II etapu: 2 261 821, 32 zł
Całkowity koszt przebudowy warsztatów szkolnych ( tym m.in.: koszty projektów, koszty prac budowalnych, koszt obsługi projektu): 3 665 491 zł
Wysokość dofinansowania przebudowy warsztatów szkolnych ze środków Unii Europejskiej: 2 141 788 zł
Koszt zakupu nowoczesnego sprzętu do nauki zawodu: 671 037,80 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook