.

2017

XXXI Sesja Rady Powiatu Żarskiego.

Ilustracja do informacji: XXXI Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
28 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami; informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Radni zapoznali się z działalnością Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego za rok 2016, którą przedstawiła Dyrektor - Lucyna Hoffman – Czyżyk.
Informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Żarskiego przedstawił Wojciech Konopczyński - -Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przemysław Susek-Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska.
Istotnymi punktami Sesji były informacje na temat wykonania budżetu Powiatu i realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat Żarski w bieżącym roku.
Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uhonorował Starostwo Powiatowe w Żarach medalem za szczególne zasługi. Na ręce Starosty Janusza Dudojcia medal i list gratulacyjny wręczył Prezes WOPR-u w Żarach – Zbigniew Zdzitowiecki.
 
Podjęto Uchwały:
- zmieniającej uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2018
- w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/151/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017
 
Po zakończonej Sesji Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Radnymi Powiatu Żarskiego udali się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, aby sprawdzić postęp prac budowlanych trwającej inwestycji, dotyczącej przebudowy pomieszczeń warsztatowych na potrzeby nowoczesnych pracowni do nauki zawodu.  Zakres robót obejmuje:
- termomodernizację budynku w tym m.in. przebudowę kotłowni, docieplenie budynku, remont stropodachu nad piętrem, rozbiórkę budynku portierni, rozbiórkę tarasu i budowę schodów
podjazdem oraz utwardzenie terenu,
- wymianę wszystkich instalacji,
- wykonanie nowych posadzek,
- wyremontowanie stropodachu nad parterem wraz z wymianą świetlików w środkowej części budynków
- dostosowanie pomieszczeń do najnowocześniejszego sprzętu, który został zakupiony z pozyskanych przez Powiat Żarski pieniędzy w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego.
 
Zakończenie prac remontowych przewidziano na 30 sierpnia 2018 r.
Koszt inwestycji wyniesie 2 261 821 zł.
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook