.

2016

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Ilustracja do informacji: Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
17 maja 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się pierwsze posiedzenie w nowym składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz stanu przygotowania służb, inspekcji i jednostek organizacyjnych do realizacji zadań wynikających z planu zarządzania kryzysowego.
W spotkaniu zespołu uczestniczyli: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska, Przedstawiciel Komendant Powiatowego PSP w Żarach Grzegorz Lisik, Komendant Powiatowy Policji w Żarach Maciej Sałek, Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji Dariusz Nowicki, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach Lesław Siwka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach Piotr Bogusławski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach Elżbieta Banaś, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku Krzysztof Hadzik, Kierownik Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Lubsku Ryszard Werecki, Przedstawiciel Spółki Akcyjnej ENEA w Żarach Michał Bartosz, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman-Czyżyk, Przedstawiciel Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku Magdalena Kozłowska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach Janusz Stasiak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Agnieszka Oskierko-Liczner, Kierownik Referatu ds. Dróg Powiatowych Adrian Lewandowski, Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Cecylia Rak.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook