.

2016

XV sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XV sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XV sesja Rady Powiatu Żarskiego. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy komisji stałych rady. Uchwalono również roczny program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Radni dokonali zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025. Przegłosowano także uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach. Dokument zakłada, że nowy zespół szkół rozpocznie działalność z dniem 1 września 2016 r. W jego skład wejdą: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook