.

Wydarzenia 2015

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA POWIATU ŻARSKIEGO

Ilustracja do informacji: NAJWIĘKSZA INWESTYCJA POWIATU ŻARSKIEGO
2 marca w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel przy kontrasygnacie Skarbnika Elizy Siemianowskiej podpisali z Wojewodą Katarzyną Osos umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1080F- Aleja Wojska Polskiego. Dofinansowanie opiewa na kwotę 3.000.000 zł i pochodzi ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. "schetynówek")
W 2015 r. jedną z największych inwestycji powiatu będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1080F- Aleja Wojska Polskiego. Łączna długość odcinka objętego projektem wynosi 1,844,73 km. Droga powiatowa nr 1080 F ma bardzo duże znaczenie w lokalnym układzie komunikacyjnym południowej części miasta, stanowi ona ważny element miejscowego ruchu kołowego.
 
Rodzaj robót budowlanych:
 • wymiana nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną na odcinku 550 m
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • przebudowa chodników z kostki betonowej,
 • przebudowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej
 • przebudowa zjazdów na posesję z kostki betonowej,
 • przebudowa zatok autobusowych z kostki granitowej,
 • budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi z kostki granitowej,
 • korekta stałej organizacji ruchu,
 • odwodnienie jezdni poprzez budowę przykanalików przyłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • regulacja słupów oświetleniowych,
 • zagospodarowanie terenów zielonych.
 
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano przejścia przez jezdnię z azylami w rejonie często uczęszczanymi przez dzieci. Zaprojektowano trzy równoległe zatoki postojowe o łącznej ilości stanowisk wynoszącej 32 oraz jedną zatokę prostopadłą o ilości stanowisk 3.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. Na początku kwietnia będzie znany wykonawca robót.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook