.

Wydarzenia 2015

XII sesja Rady Powiatu Żarskiego

  • 26-11-2015
1 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie żarskim w kontekście dwóch szpitali – wystąpienie Gł. Specjalisty Wydziału Edukacji i Zdrowia Pani Jolanty Dankiewicz.
5.  Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w tym dotyczących modernizacji dróg powiatowych.
6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/55/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady do opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2015 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
 

XI sesja Rady Powiatu Żarskiego

  • 16-10-2015
27 października 2015 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu     Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za lata 2013-2015 – wystąpienie Przewodniczącej Rady Pani Ireny Marciniak.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w Powiecie Żarskim.
6. Wdrażanie projektu modernizacji kształcenia zawodowego:
1) baza lokalowa szkół i placówek oświatowych Powiatu Żarskiego,
2) prognozowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych na lata 2016-2022,
3) stan zaawansowania Powiatu Żarskiego w przygotowaniu się do projektu na dzień dzisiejszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści zmian w statucie Związku Powiatów Lubuskich.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, sprawy różne.

projekty uchwał

DOŻYNKI 2015

  • 13-08-2015
Ilustracja do informacji: DOŻYNKI 2015
Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych w Drozdowie (gm. Żary), które odbędą się 30 sierpnia 2015 r. przeprowadzony zostanie Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.
Dwa najlepsze spośród wszystkich wieńców z powiatu, wytypowane przez jury, reprezentować będą Powiat Żarski na Dożynkach Wojewódzkich w Międzyrzeczu - 6 września 2015 r.
czytaj dalej

IX SESJA RADY POWIATU

  • 16-06-2015
Ilustracja do informacji: IX SESJA RADY POWIATU
25 czerwca 2015 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 rok. Wystąpienie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Pana Józefa Tarniowego.
5. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 za lata 2013 do 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2015–2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
9. Rekomendacja Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) wg materiałów otrzymanych na sesji w dniu 28 maja 2015 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.

Projekty uchwał

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook