Projekty unijne

Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych w ramach projektu Interreg RegionalManagement.

 • 19-12-2017
Ilustracja do informacji: Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych w ramach projektu Interreg RegionalManagement.
Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych w ramach projektu Interreg RegionalManagement.
Data: 7 grudnia 2017
Miejsce: Augustum-Annen-Gymnasium
 
Uczestnicy: Uczniowie i nauczyciele polskich i saksońskich szkół, dyrektorzy szkół partnerskich, Paweł Kurant – Kierownik Wspólnego Sekretariatu SN-PL 2014-2020, Magdalena Dunikowska – Opiekunn Projektu RegionalManagement Wspólny Sektetariat SN-PL 2014-2020 przedstawiciele Partnerów projektu, przedstawiciele władz lokalnych Goerlitz/Zgorzelec
 
Targi uroczyście otworzył: Ralf Berger, Dyrektor Saksońskiej Agencji Oświatowej
 
Łączna liczba uczestników: 260
 
Saksońska Agencja Oświatowa realizuje od września 2016 roku we współpracy z polskimi partnerami projekt edukacyjny RegionalManagement. 1. Polsko-Saksońskie Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych były okazją nie tylko do zaprezentowania dotychczasowych wyników współpracy między polskimi i saksońskimi szkołami oraz partnerami projektu, lecz także umożliwły spotkanie wszystkich uczesników projektu i
praktyczne zastosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury, nabytych w trakcie projektowych działań edukacyjnych. Zaróno uczniowie, jak i zaproszeni goście uczestniczyli w wielu dodatkowych warsztatach, prelekcjach w muzeum oraz tematycznym zwiedzaniu Görlitz.
  
Dwudniowa polsko-saksońska podróż studyjna dla nauczycieli i mentorów Uczniowskich Agencji Turystycznych
 
Data: 12-13 grudnia 2017
 
Miejsce: Bautzen, Bolesławiec
 
Uczestnicy: 20 nauczycieli saksonskich i polskich szkół uczestniczących w projekcie.
 
Polscy i saksońscy nauczyciele oraz mentorzy wspólnie przygotowują i realizują działania projektowe zgodnie z założeniami projektu oraz odpowiadają za bieżącą działalność UAT w swoich szkołach. UAT realizują zadania projektowe, związane z opracowaniem m.in. koncepcji promocji własnego miasta, jego okolicy lub oferty kulturalno-turystycznej. Podróż studyjna do Bauzen i Bolesławca pozwoliła nauczycielom i mentorom na wymianę doświadczeń, a także przyczyniła się do zdobycia wiedzy z zakresu strategii promocji kultury i turystyki w obszarze wsparcia. Dzięki udziałowi w działaniach edukacyjnych zapewniony zostanie transfer wiedzy między szkołami partnerskimi  oraz lokalnymi instytucjami z obszaru edukacji, kultury, turystyki i promocji regionu. Podróż studyjna stanowiła jednocześnie niezwykłą okazję do lepszego poznania się wszystkich uczestników oraz praktycznego zastosowania umiejętności językowych, jak również zdobycia wiedzy na temat historii i kultury obu krajów. Podczas wspólnych warsztatów w Bautzen i Bolesławcu opartych na metodzie tandemowej, nauczyciele opracowali zadania warsztatowe i zaprezentowali wyniki swojej pracy.
 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w miejscowości Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240”

 • 04-09-2017

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 • 13-07-2017

Informacja
o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 

Z dniem przekazania placu budowy – 10 maja br. rozpoczęły się prace związane z realizacją inwestycji, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK27 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowanie)”, na którą Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie z Budżetu Państwa. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi do 20.10.2017 roku.
Wykonawca robót: EUROVIA Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach,
 
Zakres prac w ramach zadania obejmuje:
- rozbiórkę istniejacej ulicy wraz z chodnikami i miejscami posojowymi,
- budowę nowej geometrii drogowej,
- budowę skrzyżowania typu rondo,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę azyli dla pieszych,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę ścieżki rowerowej oraz nowych chodników,
- rozbiórkę istniejącego oświetlenia drogowego oraz budowę nowego,
- przebudowę kolizji energetycznych,
- przebudowę kolizji telekomunikacyjnych,
- rozbiórkę istniejącego odwodnienia drogowego,
- budowę nowego odwodnienia drogowego wraz z przebudową kolizji.
 
czytaj dalej

Trwają prace na "Karasiu"!

 • 20-06-2017
Ilustracja do informacji: Trwają prace na "Karasiu"!
Nad Zalewem "Karaś" w Lubsku trwają prace związane z realizacją projektu pn: "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego- etap IV" w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-niemieckiego poprzez współpracę transgraniczną, która wpłynie na przezwyciężenie barier rozwojowych.
 
 
czytaj dalej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku pięknieje w oczach!

 • 14-06-2017
Ilustracja do informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku pięknieje w oczach!

14 czerwca 2017 r. rozpoczął się kolejny etap termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, na który Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Realizacja projektu przyczyni się znacznie do poprawy warunków w Ośrodku, doprowadzi do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji oraz zadba o środowisko naturalne.
  
Termomodernizacja budynku obejmuje:
I etap: ocieplenie ścian i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – koszt 507 953,25 zł, prace wykonuje firma KREATOR  Edyta Tomczyk z Żar
II etap: przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kolektorów słonecznych – koszt 327 256,17 zł, prace wykonuje firma TOP Instal Mariusz Wiśniewski z Chodzieży
III etap: wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED – koszt 92 642,41 zł, prace wykonuje firma Instalacje Elektryczne Andrzej Szobert z Żar 
 
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 mln 270 tyś. zł.
Termin wykonania od 10.04.2017 r. do 30.10.2017 r.
 
czytaj dalej

Prezentacja: KOMPETENCJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE W POLSKO-SAKSOŃSKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM

 • 08-05-2017

Załączniki

Zalew Karaś w Lubsku wypięknieje - Powiat Żarski zdobył kolejne miliony na inwestycję w Lubsku

 • 15-02-2017

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1116F w Sieniawie Żarskiej

 • 29-12-2016

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • 17-11-2016

Projekty Powiatu Żarskiego zrealizowane, dofinansowane z funduszy unijnych i krajowych w latach 2004-2014

 • 11-05-2015

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE W LATACH 2004-2006

1. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1076 F Żary-Lubomyśl-Złotnik, etap B” – ZPORR. Wartość projektu: 1.904.952,31 PLN, w tym dofinansowanie 1.428.714,23 PLN, środki Kontraktu Wojewódzkiego 190.495 PLN, REALIZACJA (27.09.2004-31.03.2005)
2. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1078 F Straszów - granica powiatu, etap II” - ZPORR. Wartość projektu: 1.030.165,34 PLN, w tym dofinansowanie 772.623,99 PLN dofinansowanie, środki Kontraktu Wojewódzkiego 104.485 PLN, REALIZACJA (27.09.2004-31.03.2005)
3. „Modernizacja drogi powiatowej 1098F Brody-Gręzawa-Tuplice, w m. Gręzawa i Tuplice" - ZPORR. Wartość projektu: 2.631.195,49 PLN, w tym 1.973.396,60 PLN dofinansowanie, REALIZACJA (14.11.2005-16.08.2006)
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F w miejscowości Sieniawa Żarska” – dofinansowanie 279.345,00 PLN
 

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE W LATACH 2008-2014

1. „Przebudowa drogi powiatowej 1080F, etap I - skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1080F i 4605F w Żarach”. Wartość projektu: 1.830.094,47 PLN, w tym dofinansowanie: 710.247,98 PLN, REALIZACJA (06.03.2008 – 30.08.2010)
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1098F relacji Brody – Datyn”. Wartość projektu: 4.690.715,48 PLN, w tym dofinansowanie: 3.626.861,20 PLN. REALIZACJA (27.11.2008 – 31.07.2009)
3. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1080F, etap II - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową przy Alei Wojska Polskiego w Żarach”. Wartość projektu: 1.591.754,88 PLN, W tym dofinansowanie: 596.771,70 PLN, REALIZACJA (09.03.2009 – 17.08.2010)
4. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”. Wartość projektu: 729.758,70 euro (dla Powiatu Żarskiego: 242.509,67 euro) w tym dofinansowanie: 604.813,35 euro (dla Powiatu Żarskiego: 206.133,22 euro), REALIZACJA (14.07.2010 – 30.06.2013)
5. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – II etap”. Wartość projektu: 782.572,02 euro (dla Powiatu Żarskiego: 115.834,38 euro) w tym dofinansowanie: 661.177,54 euro (dla Powiatu Żarskiego: 98.459,22 euro), REALIZACJA (06.09.2011 – 31.07.2014)
6. „Termomodernizacja Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach ul. Spokojna 2”. Wartość projektu: 1.853.698,91 PLN, w tym dofinansowanie 1.516.397,96 PLN, REALIZACJA (30.09.2011 – 03.10.2014). 
Ze środków PFRON zakupiono i zamontowano w budynku windę, ułatwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym na kwotę 336.761,50 zł.
7. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – III etap”, Wartość projektu: 2.366.383,25 euro (dla Powiatu Żarskiego: 1.333.229,40 euro) w tym dofinansowanie: 2.011.425,76 euro (dla Powiatu Żarskiego: 1.133.244,99 euro), REALIZACJA (09.07.2012 – 30.04.2015).
 

PROJEKTY ZREALIZOWANE Z NPPDL 2007-2013

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171 F na odcinku Jasień – Wicina”. Wartość projektu: 1.632.506,27 PLN, w tym dofinansowanie: 800.000 PLN. REALIZACJA (04.2009 – 30.09.2009).
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F Jasień – Zabłocie na odcinku od km 4+000 do km 7+825”. Wartość projektu: 3.670.756,68 PLN, w tym dofinansowanie: 1.835.378,00 PLN. REALIZACJA (05.2010 – 11.2010).
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076 F relacji Żary – Lubomyśl, gm. Żary”. Wartość projektu: 1.999.100,00 PLN, w tym dofinansowanie: 999.550 PLN. REALIZACJA (05.2011- 31.12.2011).
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 F, ul. Lotników w Żarach”. Wartość projektu: 1.611.879,63 PLN, w tym dofinansowanie: 804.940,63 PLN. REALIZACJA (05.2011 - 31.12.2011).
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F od drogi wojewódzkiej nr 287 Budziechów – Białków – etap I”. Wartość projektu: 2.541.817 PLN, w tym dofinansowanie: 1.270.908 PLN. REALIZACJA (03.2014 - 31.12.2014).
 

PROJEKTY MIĘKKIE

1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego – 2005 – 2007” (3 edycje). Dofinansowanie 2.178.785,52 PLN - systemowy.
2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z Powiatu Żarskiego – 2005 – 2007” (3 edycje). Dofinansowanie 352.012,87 PLN - systemowy.
3. „Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum Ekonomicznego w Żarach – 01.01.2005 – 31.12.2006” – ZPORR. Dofinansowanie 60.354,65 PLN
4. „Międzynarodowy turniej piłki nożnej drużyn Zawodowej Jednostek Straży Pożarnej" – mikroprojekt - INTERREG III A, 60.000 PLN.
5. „Międzynarodowa konferencja dotycząca profilaktyki nowotworów w Polsce i Niemczech” – mikroprojekt – INTERREG III A, wartość projektu 25.618 PLN, w tym dofinansowanie 19.213,50 PLN.
6. „Szansa bez munduru. Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych” - PIW EQUAL. REALIZACJA (01.06.2006-31.03.2008) Dofinansowanie dla Powiatu Żarskiego: 130.707,90 PLN.
7. „Partnerstwo w projekcie „Kurs językowy dla osób pracujących”. Język angielski dla początkujących i zaawansowanych, język niemiecki dla początkujących. Projekt partnerski realizowany w ramach ZPORR, bez udziału finansowego ze strony Powiatu Żarskiego.
 

PROJEKTY MIĘKKIE W LATACH 2008-2014

1. „Efektywne zarządzanie w oświacie”. Wartość projektu 217.802,67 PLN, w tym dofinansowanie 185.132,27 PLN. REALIZACJA (01.12.2008-30.11.2010).
2. „Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie”. Wartość projektu: 910.781,10 PLN, REALIZACJA (01.03.2010 – 30.11.2011). Przeszkolono 220 urzędników, 25 osób ukończyło studia podyplomowe.
3. „Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych w woj. Lubuskim”. Wartość projektu: 494 315,21 PLN, w tym dofinansowanie: 425.285,72 PLN. REALIZACJA (30.06.2010 – 22.06.2011).
4. „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie, jakości kształcenia zawodowego”. Wartość projektu: 951.290,64 PLN. REALIZACJA (01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.).
5. Partnerstwo w projekcie „Decydujmy razem” – REALIZACJA (2012-2014). W ramach projektu opracowany został „Plan rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Żarskiego na lata 2014-2020”.
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: projektyUEBaner: projektyUE 2