.

Informacje

WAŻNY KOMUNIKAT!

 • 06-07-2017
Starosta Żarski Janusz Dudojć otrzymał informację od Komendanta Głównego Straży Granicznej o ujęciu drogowego przejścia granicznego Olszyna – Forst  do wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.
 
Przejście otwarte całodobowe, na którym odbywa się ruch osobowy i towarowy (zgodnie z parametrami drogi), swoim zasięgiem obejmuje – drogę krajową nr 18 (międzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 332 w odległości 650m w kierunku miasta Wrocław wraz z przyległymi do drogi działkami nr 1164/4, 1164/5 i 1/3.
czytaj dalej

Wsparcie dla samozatrudnienia

 • 05-06-2017
Ilustracja do informacji: Wsparcie dla samozatrudnienia
Fundacja "Przedsiębiorczość" zaprasza kobiety bezrobotne bądź bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”. Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia   pomostowego dla 20 z nich. Projekt realizowany jest na terenie powiatów żagańskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego. W ramach projektu oferujemy bezzwrotne dotacje dla kobiet na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 76 zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 851,24 zł/mc. Ponadto doradztwo zawodowe, biznesowe, szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej.
 
Projekt skierowany jest wyłącznie do:
- kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej.
 W szczególności zapraszamy:
- kobiety długotrwale bezrobotne
- kobiety o niskich kwalifikacjach
- kobiety w wieku 50 lat i więcej
- osoby z niepełnosprawnościami.
 
Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.fundacja.zary.pl
Należy pobrać i wypełnić zał. nr 10 formularz rekrutacyjny
 
Kontakt
Biuro Projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań
ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań
 
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu:
534 01 05 11, 519 646 016, 533 32 26 18, 68 479 16 03
 
Pytania można kierować na 
 
Projekt pn. „Samozatrudnienie Twoją Szansą” realizowany w ramach działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
czytaj dalej

Komunikat nr 5 dot. sytuacji w Brożku

 • 07-04-2017

Komunikat nr 4 dot. sytuacji w Brożku

 • 05-04-2017

Komunikat nr 3 dot. sytuacji w Brożku

 • 29-03-2017

Komunikat nr 2 dot. sytuacji w Brożku

 • 24-03-2017

Komunikat nr 1 dot. sytuacji w Brożku

 • 24-03-2017

KOMUNIKAT - ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PTASIEJ GRYPY

 • 20-04-2017
Starosta Żarski Janusz Dudojć informuje, że od 6 kwietnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, dotyczące ptasiej grypy uchylające nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nakłada jednak szereg nakazów i zakazów dotyczących utrzymywania drobiu, między innymi drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający kontakt z dzikim ptactwem.
 
W załączeniu pełna treść rozporządzenia.
czytaj dalej

Bezpłatne porady prawne dla osób niekwalifikujących się do pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

 • 28-03-2017

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 • 03-03-2017
Starosta Żarski Janusz Dudojć ponownie przypomina, że nadal obowiązuje, do odwołania, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 
 
HODOWCO!
Drób lub inne ptaki w gospodarstwie należy nadal przetrzymywać w pomieszczeniach zamkniętych bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu!
Za nieprzestrzeganie nakazu grożą wysokie kary finansowe !!!!!
 
 
 
 
      
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook