.

Informacje

Edukacja prawna w Powiecie Żarskim

 • 04-12-2017
Ilustracja do informacji: Edukacja prawna w Powiecie Żarskim
27 listopada 2017 r. w siedzibie Uniwersytetu III Wieku w Lubsku odbyło się spotkanie edukacyjne z prawnikiem dotyczące praw i obowiązków konsumenta. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry we współpracy z Powiatem Żarskim.
 
Zagadnienia poruszone na spotkaniu, to m.in:
- UMOWY ZAWIERANE W DOMU - m.in. czy umowa telefoniczna obowiązuje? Czy mogę rozwiązać umowę zawartą u mnie w domu, na pokazie produktów firmy lub przez telefon?
 - PROBLEMY ROZWIĄZYWANIA UMÓW - m.in. czy każdą umowę można rozwiązać? Czym różni się odstąpienie od umowy od rozwiązania i czy zawsze instytucje te mają zastosowanie? Możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby, podstępu i innych podobnych okoliczności
 
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Było to pierwsze z cyklu spotkań o tematyce prawnej. W przyszłym roku zaplanowano kolejne spotkania dla mieszkańców powiatu żarskiego.
czytaj dalej

Informacja dla hodowców drobiu

 • 21-11-2017
Ilustracja do informacji: Informacja dla hodowców drobiu

Lubuska Unia Światłowodowa - zbieranie deklaracji

 • 20-11-2017
Ilustracja do informacji: Lubuska Unia Światłowodowa - zbieranie deklaracji
Informujemy, że na terenie Gminy Żary oraz na terenie Gminy Lubsko prowadzona jest akcja zbierania deklaracji od mieszkańców chcących, aby do ich posesji wybudowane zostały bezpłatne przyłącza światłowodowe. Wybudowanie takich przyłączy pozwoli mieszkańcom na uzyskanie dostępu do Internetu bez limitu transferu danych.
 
Obecnie firma Orange Polska przeprowadza analizę faktycznego zapotrzebowania na doprowadzenie przyłączy do poszczególnych posesji na terenach obu gmin.
 
Decyzja o przystąpieniu przez firmę Orange Polska do realizacji inwestycji na terenie Gminy Żary i terenie Gminy Lubsko będzie zależała od ilości osób i instytucji zainteresowanych wybudowaniem (na koszt firmy Orange Polska) przyłączy do posesji oraz skorzystaniem z usług firmy Orange (zgodnie z aktualną ofertą cenową). Zatem im więcej osób wyrazi chęć przystąpienia do projektu i zgłosi swoją posesję do wybudowania przyłącza do sieci szerokopasmowej, tym większa jest szansa na to, iż firma Orange Polska na własny koszt zrealizuje inwestycję na terenie obu Gmin.
 
W ramach projektu  współfinansowanego ze środków UE  inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.
 
Poniżej znajdziecie Państwo wzór deklaracji. Liczymy na  wsparcie przy ich wypełnianiu przez osoby zainteresowane światłowodem. W przypadku osób fizycznych i zabudowy jednorodzinnej jednym z elementów deklaracji jest wymagana na etapie projektowym zgoda na wykonanie przyłącza do budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).
 
Mieszkańcy terenów wiejskich wyrażający chęć, aby ich posesje zostały nieodpłatnie przyłączone do sieci szerokopasmowej, proszeni są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do 30 listopada 2017 r. do:
1. Urzędu  Gminy Żary, al. Jana Pawła II 6, pok. 105 (sekretariat) lub przesłanie podpisanej deklaracji skanem na adres:  gminazary @ gminazary.pl
2. Urzędu Gminy Lubsko, pl. Wolności 1, pok. 1 (Biuro Obsługi Interesanta)
 
Deklaracje  dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubsku oraz można je pobrać ze strony internetowej www.powiatzary.pl w dziele Informacje.
 
Wszelkie pytania dotyczące planowanej inwestycji pod numerem kontaktowym tel. 22 527 49 72- Pani Danuta Janowska-Kierownik Projektu Orange.
 
Więcej informacji: http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow
Deklaracja do pobrania: tutaj 
czytaj dalej

Nabór ochotników do służby przygotowawczej

 • 17-11-2017
Ilustracja do informacji: Nabór ochotników do służby przygotowawczej
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej, której ukończenie otwiera „furtkę” do zawodowej  służby wojskowej. Jednocześnie informujemy, że jednostki wojskowe w Żaganiu i Świętoszowie dysponują wolnymi etatami dla osób już przeszkolonych.
Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy
 

Ruszamy z nowym projektem

 • 11-09-2017
Ilustracja do informacji: Ruszamy z nowym projektem

Informacja dotycząca ważności dokumentów po zmianach nazw ulic dokonanych na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • 16-08-2017
Ilustracja do informacji: Informacja dotycząca ważności dokumentów po zmianach nazw ulic dokonanych na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Uprzejmie informujemy, że zmiany nazw ulic dokonane na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (DZ.U. 2016 poz. 744) nie mają wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Z tego powodu nie jest konieczna wymiana dokumentów (prawo jazdy, dowód rejestracyjny) na nowe.
czytaj dalej

ODWOŁANIE ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

 • 10-08-2017

W Wydziale Geodezji i Katastru oraz Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach płacimy kartą

 • 09-08-2017
Ilustracja do informacji: W Wydziale Geodezji i Katastru oraz Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach płacimy kartą
W odpowiedzi na propozycje mieszkańców w dniu 18.07.2017 r. Starostwo Powiatowe w Żarach rozszerzyło ofertę przyjmowania opłat kartą o kolejny wydział Geodezji i Katastru.
 
Zachęcamy do skorzystania z tej formy płatności

Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

 • 02-08-2017
Ilustracja do informacji: Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
26 sierpnia 2017 r. - podczas Dożynek Gminnych w Sieniawie Żarskiej (gm. Żary) - odbędzie się Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.
 
Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszone mogą zostać wieńce, które zajęły 1 miejsce w konkursie gminnym w kategorii wieńca tradycyjnego i wieńca współczesnego, lub - przy braku takowych - wytypowane przez Wójta bądź Burmistrza. Dwa najlepsze spośród wszystkich wieńców z powiatu, wytypowane przez jury, reprezentować będą Powiat Żarski na Dożynkach Wojewódzkich, które odbędą się 3 września 2017 r. w Cybince.
czytaj dalej

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • 31-07-2017
Ilustracja do informacji: APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
 
 
 
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook