.

Informacje

Lubuska Unia Światłowodowa - zbieranie deklaracji

Ilustracja do informacji: Lubuska Unia Światłowodowa - zbieranie deklaracji
Informujemy, że na terenie Gminy Żary oraz na terenie Gminy Lubsko prowadzona jest akcja zbierania deklaracji od mieszkańców chcących, aby do ich posesji wybudowane zostały bezpłatne przyłącza światłowodowe. Wybudowanie takich przyłączy pozwoli mieszkańcom na uzyskanie dostępu do Internetu bez limitu transferu danych.
 
Obecnie firma Orange Polska przeprowadza analizę faktycznego zapotrzebowania na doprowadzenie przyłączy do poszczególnych posesji na terenach obu gmin.
 
Decyzja o przystąpieniu przez firmę Orange Polska do realizacji inwestycji na terenie Gminy Żary i terenie Gminy Lubsko będzie zależała od ilości osób i instytucji zainteresowanych wybudowaniem (na koszt firmy Orange Polska) przyłączy do posesji oraz skorzystaniem z usług firmy Orange (zgodnie z aktualną ofertą cenową). Zatem im więcej osób wyrazi chęć przystąpienia do projektu i zgłosi swoją posesję do wybudowania przyłącza do sieci szerokopasmowej, tym większa jest szansa na to, iż firma Orange Polska na własny koszt zrealizuje inwestycję na terenie obu Gmin.
 
W ramach projektu  współfinansowanego ze środków UE  inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.
 
Poniżej znajdziecie Państwo wzór deklaracji. Liczymy na  wsparcie przy ich wypełnianiu przez osoby zainteresowane światłowodem. W przypadku osób fizycznych i zabudowy jednorodzinnej jednym z elementów deklaracji jest wymagana na etapie projektowym zgoda na wykonanie przyłącza do budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).
 
Mieszkańcy terenów wiejskich wyrażający chęć, aby ich posesje zostały nieodpłatnie przyłączone do sieci szerokopasmowej, proszeni są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do 30 listopada 2017 r. do:
1. Urzędu  Gminy Żary, al. Jana Pawła II 6, pok. 105 (sekretariat) lub przesłanie podpisanej deklaracji skanem na adres:  gminazary @ gminazary.pl
2. Urzędu Gminy Lubsko, pl. Wolności 1, pok. 1 (Biuro Obsługi Interesanta)
 
Deklaracje  dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubsku oraz można je pobrać ze strony internetowej www.powiatzary.pl w dziele Informacje.
 
Wszelkie pytania dotyczące planowanej inwestycji pod numerem kontaktowym tel. 22 527 49 72- Pani Danuta Janowska-Kierownik Projektu Orange.
 
Więcej informacji: http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow
Deklaracja do pobrania: tutaj 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook