.

Informacje

Kwalifikacja wojskowa 2017

Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2017
W okresie od 30 stycznia do 02 marca 2017 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 9 Maja 9 (I piętro, wejście od Alei Jana Pawła II), w godz. od 11.00 do 17.00.
 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1996 - 1997, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1993-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych
  w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
 
Miasto Żary - od 30 stycznia do 07 lutego 2017r.
Gmina Żary - od 08 do 10 lutego 2017r.
Gmina Jasień - od 13 do 14 lutego 2017r.
Gmina Lubsko - od 15 do 20 lutego 2017r.
Gmina Trzebiel - od 21 do 22 lutego 2017r.
Gmina Brody - 23 lutego 2017r.
Gmina Przewóz - 24 lutego 2017r.
Gmina Lipinki Łużyckie - 27 lutego 2017r.
Gmina Tuplice - 28 lutego 2017r.
Miasto Łęknica - 01 marca 2017r.
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji - 02 marca 2017r. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook