.

Informacje

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

 • 01-10-2018
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
  
 

Zbiórka publiczna na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach (Ukraina)

 • 17-09-2018
Ilustracja do informacji: Zbiórka publiczna na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach (Ukraina)
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego uprzejmie przypomina o trwającej zbiórce pieniędzy na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach, polskiej wsi na Ukrainie.
Celem zbiórki jest pomoc Polakom mieszkającym na Ukrainie, którzy chcą założyć  w swojej wsi OSP, posiadają już otrzymany od nas samochód pożarniczy.
Bardzo liczymy na Państwa pomoc – wpłaty mogą dokonywać OSP, ale także osoby fizyczne.
 
Wpłaty gotówkowe przyjmujemy w biurze Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, do nabycia są cegiełki pamiątkowe o nominałach 10, 50, 100 zł. Przy wyższych wpłatach przygotowane będą specjalne certyfikaty.
wpłaty można także dokonać przelewem na konto:
 
BZ WBK nr  73 1090 1535 0000 0000 5301 9109 z dopiskiem “wsparcie dla Ukrainy”
 
czytaj dalej

Ostrzeżenie Służby Hydrogeologicznej

 • 03-09-2018
Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie Służby Hydrogeologicznej
Zapraszamy do zapoznania się z ostrzeżeniem Służby Hydrogeologicznej.
czytaj dalej

Zapraszamy do głosowania

 • 31-08-2018
Ilustracja do informacji: Zapraszamy do głosowania
Założeniem projektu jest zakup sprzętu kajakarskiego wraz z osprzętem, który zostanie wykorzystany do organizacji bezpłatnych spływów kajakowych dla mieszkańców gmin Trzebiel, Tuplice, Brody Żarskie oraz dzieci z domów dziecka w Żarach i w Lubsku. 
Zakłada się, że zakupiony sprzęt byłby nieodpłatnie użyczany lokalnym organizacjom, szkołom oraz zorganizowanym grupom mieszkańców i turystów.
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Zbiórka publiczna na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach (Ukraina)

 • 31-08-2018
Ilustracja do informacji: Zbiórka publiczna na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach (Ukraina)
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego informuje, iż w Ministerstwie Finansów zarejestrowany został Komitet Pomocy Polskiej Wsi Strzelczyska na Ukrainie i rozpoczęła się zbiórka publiczna na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach. Komitet tworzą: druh Prezes Edward Fedko, Adam Jaskulski Wójt Świdnicy, Elżbieta Polak - Prezes Zarządu, Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku.
Celem zbiórki jest pomoc Polakom mieszkającym na Ukrainie, którzy chcą założyć w swojej wsi OSP, posiadają już otrzymany od nas samochód pożarniczy.
 
Bardzo liczymy na Państwa pomoc – wpłaty mogą dokonywać Ochotnicze Straże Pożarne oraz osoby fizyczne.
 
Wpłaty gotówkowe przyjmujemy w biurze Zarządu Oddziału Wojewódzkiego - Zielona Góra ul. Kasprowicza 3/5 (budynek Komendy Miejskiej PSP) - do nabycia są cegiełki pamiątkowe o nominałach 10, 50, 100 zł. Przy wyższych wpłatach przygotowane będą specjalne certyfikaty.
 
Zbiórka potrwa do 10 września 2018 r. 
 
Mieszkańcy Strzelczysk bardzo liczą na naszą pomoc, to wspaniali ludzie potrzebujący pomocy Rodaków!
czytaj dalej

Konferencja "Nowe otwarcie"

 • 27-08-2018
Ilustracja do informacji: Konferencja "Nowe otwarcie"
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. "Nowe Otwarcie 2021-2027" - adresowanej do wszystkich beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO 2020.
 
Podczas konferencji  omówione zostaną zmiany Programu RPO 2020 - Lubuskie 2020, związane z nimi nabory, założenia polityki spójności po 2020 r. a także tematyka nowego unijnego budżetu.
Konferencja odbędzie się 6 września 2018 r., w godzinach 11:00 - 13:30, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej 50, ze specjalnym udziałem Christophera Todda, Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.
 
czytaj dalej

Zapraszamy na Transgraniczny Piknik Zdrowia !!

 • 23-08-2018
Ilustracja do informacji: Zapraszamy na Transgraniczny Piknik Zdrowia !!

KIND Słuchobus w Żarach

 • 22-08-2018
Ilustracja do informacji: KIND Słuchobus w Żarach
KIND Aparaty Słuchowe w dniu 27 sierpnia 2018 roku zaprasza wszystkich mieszkańców Żar do nowoczesnego, mobilnego studia na bezpłatne badania słuchu.
 

INFORMACJA NR 9/2018 dot. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa lubuskiego

 • 24-07-2018

Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć

 • 23-07-2018
Ilustracja do informacji: Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć
Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć
 
Cel projektu:
 
Celem głównym projektu jest doprowadzenie 70 osób w wieku 30 lat i więcej (42 kobiet i 28 mężczyzn) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne – tych których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (tj. kobiet, osób z niskimi kwalifikacjami, powyżej 50 roku życia i osób z niepełnosprawnością) do uzyskania zatrudnienia od 01.11.2017 do 31.10.2018 r.
 
Co oferujemy?
W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:
a) Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD – dla każdego Uczestnika – 9h/osoba
b) Pośrednictwa Pracy – dla każdego Uczestnika – 6h/ osoba
c) Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją – dla 48 Uczestników – 120 h/ osoba/grupa
 
Ponadto zapewniamy:
· Bezpłatne materiały szkoleniowe,
· Wykwalifikowaną kadrę trenerską,
· Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,52 brutto/godzina,
· Zwrot kosztów dojazdu na identyfikację, pośrednictwo oraz szkolenia
 
Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do 70 osób (w tym 42 kobiet i 28 mężczyzn) wyłącznie biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego o niskich kwalifikacjach (wymóg konieczny), a ponadto kwalifikujących się co najmniej do jednej z poniższych grup:
· osób powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin) – min. 10% UP – 7 osób,
· osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym) – 100 % UP – 70 osób,
· kobiet – min. 60% UP – 42 osoby,
· osób z niepełnosprawnościami – min. 5% UP (4 osoby).
Dokumenty zgłoszeniowe
Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów:
· Formularza zgłoszeniowego,
· Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej,
· Orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu – w przypadku osób niepełnosprawnych,
· Oświadczenia dotyczącego przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie
 
Formularz oraz oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki na Uczestnika Projektu.
Dokumenty dostępne są w siedzibie Fundacji przy ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary, pok. nr 17 II piętro
Tel: 533 32 26 18, 604 568 179, 68 479 16 10
 
Ścieżka wsparcia
Zajęcia odbywać się będą w następującym systemie:
Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączone z opracowaniem IPD oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Pośrednictwo pracy
Wysokiej jakości szkolenia zawodowe j.w.
efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu oraz uzyskania certyfikatu.
– liczba godzin: średnio 120h/osoba lub grupa – średnio 15 spotkań po 8 h lekcyjnych.
– w wypadku szkoleń grupowych zajęcia odbywać się będą w grupach maksymalnie 8 osobowych
– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – na płycie CD
– stypendium szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 8
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook