Wydarzenia

Gratulujemy "Wesołej Gromadzie" z Mirostowic Górnych II miejsca na konkursie wieńców podczas Lubuskiego Święta Plonów 2019

 • 11-09-2019
Ilustracja do informacji: Gratulujemy "Wesołej Gromadzie" z Mirostowic Górnych II miejsca na konkursie wieńców podczas Lubuskiego Święta Plonów 2019
9 września 2019 r. podczas Lubuskiego Święta Plonów w Krzyszycach, zespół Wesoła Gromada z Mirostowic Górnych reprezentował Powiat Żarski w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”.
Serdecznie gratulujemy zajęcia II miejsca
czytaj dalej

Uroczysta przysięga studentów biorących udział w programie "Legia Akademicka"

 • 11-09-2019
Ilustracja do informacji: Uroczysta przysięga studentów biorących udział w programie "Legia Akademicka"
7 września 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.
Była to pierwsza przysięga legionistów w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Legia Akademicka to program pilotażowy ochotniczego szkolenia studentów, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej.
czytaj dalej

Dożynki 2019

 • 10-09-2019
Ilustracja do informacji: Dożynki 2019
Wrzesień to czas organizowania dożynek podczas których wyrażamy wdzięczność rolnikom za ich ciężką pracę. Tegoroczne wiejskie dożynki w Złotniku były okazją do podziękowania za tegoroczne plony i całoroczną pracę na roli.
w imieniu Starosty i Radnych Rady Powiatu Żarskiego Wicestarosta Małgorzata Issel i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kordylewski, łamiąc się tradycyjnym chlebem, życzyli wszystkim rolnikom, by na naszych stołach nigdy nie brakowało chleba.
czytaj dalej

Narodowe Czytanie nowel polskich przez uczniów szkół Powiatu Żarskiego

 • 10-09-2019
Ilustracja do informacji: Narodowe Czytanie nowel polskich przez uczniów szkół Powiatu Żarskiego
7 września 2019 roku odbyła się ósma edycja Narodowego Czytania pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.
W żarskim rynku i na terenie szkół i biblioteki w Lubsku uczniowie czytali fragmenty ośmiu polskich nowel ( „Sachen” H. Sienkiewicza, „Dobra Pani” E. Orzeszkowej, „Dym” M. Konopnickiej, „Katarynka” B. Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” B. Schulza, „Orka” W. St. Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony…” S. Żeromskiego, „Sawa” H. Rzewuskiego).
 
W akcji uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych oraz  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
 
W akcji czynny udział wzięli przedstawiciele Rady Powiatu Żarskiego -  Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Wiceprzewodniczący Rady - Tadeusz Kordylewski..
 
czytaj dalej

Wspólnie dla dobra Powiatu Żarskiego - rozmowy z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego

 • 06-09-2019
Ilustracja do informacji: Wspólnie dla dobra Powiatu Żarskiego - rozmowy z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego
6 września 2019  r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona i Członka Zarządu Powiatu Michała Rudnickiego z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego Łukaszem Mejzą.
W  czasie spotkania poruszono przede wszystkim kwestie związane z pozyskiwaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego, wspólne działania Rady Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego. Starosta podkreślił, że najważniejsze zadania, które powinny znaleźć się  na liście priorytetów województwa lubuskiego to kwestie związane z zapewnieniem opieki zdrowotnej w Powiecie Żarskim (e-zdrowie, geriatria).
Zwracając uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym podkreślono konieczność przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 287 - budowa ronda w stronę Grabika oraz II etapu obwodnicy Lubska.
Poruszono również kwestie dotyczące zwiększenia środków na tereny wiejskie poprzez wsparcie stowarzyszeń : LZS, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich Rady Sołeckiej.
Mając na uwadze ochronę środowiska podkreślano sprawy związane  z gospodarką odpadami, wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski na terenie Powiatu Żarskiego miejscem magazynowania zatrzymanych transportów z nielegalnymi odpadami oraz odzyskiem surowców wtórnych (butelkomaty).
Starosta zaznaczył, że cyklicznie odbywają się  spotkania z wójtami i burmistrzami w sprawie najistotniejszych kwestii naszego powiatu.
 
czytaj dalej

Spotkanie władz Powiatu Żarskiego ze Starostą Żagańskim Henrykiem Janowiczem i Komendantem WKU w Żaganiu Dariuszem Kląskałą

 • 05-09-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie władz Powiatu Żarskiego ze Starostą Żagańskim Henrykiem Janowiczem i Komendantem WKU w Żaganiu Dariuszem Kląskałą
5 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie robocze Starosty Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel, Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza oraz Komendanta WKU w Żaganiu ppłk Dariusza Kląskały.
Tematem spotkania były sprawy związane ze współpracą samorządów powiatowych Żar i Żagania z Wojskową Komendą Uzupełnień w Żaganiu oraz z realizacją wspólnych przedsięwzięć w bieżącym i 2020 roku.
czytaj dalej

Powiatowy konkurs na najpiękniejszy wieniec na dożynkach gminnych w Przewozie

 • 04-09-2019
Ilustracja do informacji: Powiatowy konkurs na najpiękniejszy wieniec na dożynkach gminnych w Przewozie
31 sierpnia 2019 r. w Przewozie odbyły się dożynki gminne, w trakcie których przeprowadzono powiatowy konkurs wieńca dożynkowego.
Powiat Żarski reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz, Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Kordylewski oraz członek Zarządu Powiatu Tomasz Czajkowski.
W konkursie w kategorii wieńców nowoczesnych zwyciężył wieniec zespołu „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych , a tytuł najpiękniejszego wieńca tradycyjnego otrzymał wieniec Rady Sołeckiej Dobrochów.
Zwycięzcy otrzymali nagrody Starosty Żarskiego w wysokości 1000 zł i 9 września 2019 r. będą reprezentować Powiat Żarski w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” podczas Lubuskiego Święta Plonów 2019 w Krzyszycach.
czytaj dalej

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

 • 04-09-2019
Ilustracja do informacji: Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
2 września 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. W uroczystościach w Żarach i Lubsku Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz, Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czerniawski, Radni: Tomasz Czajkowski, Elżbieta Haściło, Elżbieta Łobacz-Bącal, Bogdan Kępiński, sekretarz powiatu Agnieszka Domaradzka, naczelnik WEZ - Bartłomiej Kubiak.
Przedstawiciele Powiatu Żarskiego życzyli uczniom, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkół samych sukcesów w nowym roku szkolnym.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22Galeria zdjęć: Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

IX sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-08-2019
Ilustracja do informacji: IX sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się IX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad Starosta Żarski - Józef Radzion, Wicestarosta - Małgorzata Issel, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego - Wiktor Kułdosz wręczyli akty powierzenia na stanowiska dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku Pani  Elżbiecie Maćko oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
w Lubsku Pani Gabrieli Fiedler. Uroczyście wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego  Pani Agnieszce Kasperskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracach Komisji w okresie między sesjami.
W punkcie dotyczącym spraw różnych członek zarządu Pan Tomasz Czajkowski, Starosta, Wicestarosta oraz Przewodniczący Rady złożyli gratulacje członkowi zarządu Panu Markowi Femlakowi w związku z uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych. Doktor Marek Femlak jest bardzo uznanym lekarzem diabetologiem, pełni funkcję zastępcy Dyrektora ds. medycznych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach.
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu,
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żarskiego od dnia 1 września 2019 roku,
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Dąbrowa Łużycka dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 1084F,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
 
czytaj dalej

Przed pierwszym dzwonkiem, czyli spotkanie z dyrektorami szkół

 • 23-08-2019
Ilustracja do informacji: Przed pierwszym dzwonkiem, czyli spotkanie z dyrektorami szkół
23 sierpnia 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Skarbnik Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak spotkali się z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.
 
Przewodnim tematem spotkań było zbilżające się wielkimi krokami rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020: omówione zostały sprawy związane z naborem podwójnego rocznika uczniów do szkół, bieżącymi remontami, zatrudnieniem nauczycieli oraz wakatami w szkołach. Sporo uwagi poświęcono ustawie z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole. Nowe przepisy – które wejdą w życie 12 września br.-  określają m.in. zasady opieki stomatologicznej oraz opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5