.

Wydarzenia

Powiat Żarski przekazał kolejne wsparcie dla szpitali!

 • 16-04-2020
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski przekazał kolejne wsparcie dla szpitali!
16 kwietnia 2020 r. po raz kolejny Zarząd Powiatu Żarskiego wsparł Szpital na Wyspie w Żarach oraz 105 Kresowy Szpital Wojskowy w walce z COVID-19. Starosta Żarski Józef Radzion z członkami zarządu, rozumiejąc powagę sytuacji w  dobie pandemii, przekazał sto tysięcy złotych z rezerwy celowej Zarządzania Kryzysowego. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa oraz na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.
 
W związku z ogłoszoną przez rząd tarczą antykryzysową (tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa) i spodziewaną zwiększoną ilością zgłaszających się przedsiębiorców i innych interesantów w Urzędzie Pracy członkowie zarządu uruchomili dodatkowe środki niezbędne na zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach w kwocie 30 000 zł z rezerwy ogólnej.
 
Przypominamy, że 31 marca br. decyzją Rady Powiatu Żarskiego przekazano z budżetu 400 tys. złotych na walkę z koronawirusem. Fundusze przeznaczono na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia trzeciej sali operacyjnej w Szpitalu Na Wyspie oraz na zakup środków ochronnych dla personelu medycznego.
czytaj dalej

Kursy on-line dla młodzieży

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: Kursy on-line dla młodzieży
Od 8 kwietnia 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, mają możliwość korzystania z kursów w formie on-line. Niemal 180 uczniów z Żar i Lubska będzie uczestniczyło w następujących  szkoleniach :
 1. Kształtowanie kompetencji interpersonalnych,
 2. Umiejętności przedsiębiorcze,
 3. Profesjonalna rekrutacja,
 4. Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy,
 5.  Etyka pracy.
Kursy prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów i wykładowców. Każdy uczeń biorący udział w kursach otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.
 
 

Projekt realizowany przez Powiat Żarski w partnerstwie z Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Uniwersytetem Zielonogórskim, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego-projekty realizowane poza formułą ZIT.
czytaj dalej

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
 
 

Wideokonferencja o koronawirusie

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja o koronawirusie
9 kwietnia 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wspólnie z włodarzami pozostałych powiatów z terenu województwa lubuskiego uczestniczył w wideokonferencji zorganizowanej przez wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka.
 
Narada dotyczyła aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa oraz oceny stanu przygotowań służb powiatowych do prowadzenia działań w celu zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania się pandemii.
czytaj dalej

Ozonowanie pomieszczeń w Wydziale Komunikacji

 • 08-04-2020
Ilustracja do informacji: Ozonowanie pomieszczeń w Wydziale Komunikacji
8 kwietnia 2020 r. w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy oraz mieszkańców naszego powiatu przeprowadzone zostało ozonowanie pomieszczeń służbowych oraz sali obsługi klienta.
 
Dezynfekcję pomieszczeń, do których przychodzi największa liczba interesantów, przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Dziękujemy p.o. Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach kpt. Mariuszowi Morawskiemu za profesjonalną pomoc, wsparcie i współdziałanie w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Starostwa Powiatowego w Żarach i mieszkańcom, którzy korzystają z usług urzędu.
czytaj dalej

Ważna informacja!

 • 07-04-2020
Ilustracja do informacji: Ważna informacja!

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia!

 • 07-04-2020

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

 • 06-04-2020
Ilustracja do informacji: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem
 
 

APEL DO MIESZKAŃCÓW

 • 01-04-2020
Ilustracja do informacji: APEL DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni Państwo!
Obowiązujący stan epidemii wiąże się z wieloma obywatelskimi obowiązkami, które mają za zadanie ochronić nas wszystkich przed dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, kolejny raz apelujemy o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.
 
Przypominamy, w dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
1. dojazdu do pracy.
2. wolontariatu na rzecz walki z COVID-19.
3. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, np. wyjścia po niezbędne zakupy, do lekarza, do apteki itd.
 
Służby sanitarne, ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo.  Pomóżmy im pozostając w domu!
W tych trudnych chwilach pamiętajmy o sobie nawzajem!
czytaj dalej

XV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-03-2020
Ilustracja do informacji: XV sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XV sesja Rady Powiatu Żarskiego. W związku ze stanem epidemii powzięto specjalne środki ostrożności. Radni siedzieli w odstępach rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a każdy z nich przed wejściem na salę obrad zdezynfekował ręce.  
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami,  pisemne sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji z działalności na terenie Powiatu Żarskiego w 2019 r. oraz informację o stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie Powiatu Żarskiego przekazaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Piotra Bogusławskiego.
 
Najważniejszym punktem obrad było przekazanie dodatkowych 400 tys. zł Szpitalowi Na Wyspie w Żarach. Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie dokupienie niezbędnego sprzętu medycznego, w tym doposażenie trzeciej sali operacyjnej oraz  zakupienie środków ochrony osobistej (masek z filtrem, kombinezonów i przyłbic) dla personelu medycznego.
 
Na zakończenie, Starosta Józef Radzion, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego, podziękował całemu personelowi medycznemu - lekarzom, pielęgniarkom oraz ratownikom medycznym –  za niezwykle trudną i wyczerpującą pracę na rzecz ochrony naszego zdrowia i życia.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata  2020 – 2025.
- w sprawie zmiany uchwały nr IX/48/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żarskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za 2019 r.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2019 r.
- w sprawie powierzenia Gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
- w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żarskiego
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook