.

Wydarzenia

Życzenia z okazji Dnia Dziecka!

 • 01-06-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Dziecka!

POMOC FIRMOM W POWIECIE ŻARSKIM W ZWIĄZKU Z COVID-19

 • 29-05-2020
POMOC FIRMOM W POWIECIE ŻARSKIM W ZWIĄZKU Z COVID-19
 
W ramach tarczy antykryzysowej – pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd mających chronić obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, Powiat Żarski realizuje pomoc przedsiębiorcom za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach, który przyjmuje i realizuje złożone wnioski.
 
Na dzień 28.05.2020 r. PUP w Żarach wypłacił mikroprzedsiębiorcom z terenu Powiatu Żarskiego 21 126 173,40 zł,
 
1. Na niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców:
- wpłynęły 3 704 wnioski,
- rozpatrzono pozytywnie i zawarto 3 191 umów na kwotę 1 595 858,88 zł (co stanowi 86,15%).
 
2. Dofinansowanie części kosztów  wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
- złożono 216 wniosków,
- rozpatrzono i zawarto 171 umów na kwotę   4 029 294,12 zł (co stanowi 79,16%).
  
3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającego pracowników
- złożono 286 wniosków,
- rozpatrzono pozytywnie i zawarto 223 umowy - na kwotę 1 138 290,40 zł (co stanowi  77,97%).
 
Zarząd Powiatu Żarskiego w dniu 16 kwietnia 2020 r jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żarskiego, z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na podstawie której  umorzył płatności z tytułu dzierżawy obiektów za miesiąc marzec i kwiecień  12 firmom na łączną kwotę 210 675,39 zł.
 
 
 
 

 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem gminy Trzebiel

 • 29-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem gminy Trzebiel
29.05. 2020 r. Starosta Powiatu Żarskiego Józef Radzion spotkał się z Wójtem Gminy Trzebiel Tomaszem Sokołowskim. W trakcie spotkania poruszono następujące tematy:
 
1. Sytuację w Gminie Trzebiel i powiecie w czasie walki z koronawirusem (COVID 19).
2. Funkcjonowanie miejsc kwarantanny w gminie Trzebiel.
3. Rozpoczęcie koszenia traw przy drogach powiatowych (harmonogram znajdzie się na stronie internetowej starosty)
4. Równanie poboczy i uzupełnienie ubytków w jezdni masą asfaltową
5. Możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przy drogach powiatowych (budowa chodników)
6. Działanie jednostek OSP w gminie Trzebiel i starania wójta w pozyskaniu środków na zakup nowego wozu strażackiego.
7. Omówienie sytuacji finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z obecnie panującą sytuacją (COVID19).
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego

 • 28-05-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego
28 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego. Starosta Józef Radzion przekazał członkom zarządu informacje dotyczące bieżących spraw toczących się w Urzędzie ,
w wydziałach i  referatach, oraz w podległych jednostkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski (m. in. stan przygotowania do przeprowadzenia matur). Poruszono również temat problemów w związku z pandemią COVID-19.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie nie wyrażenia zgody na usunięcie drzew
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
- w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinków dróg kategorii powiatowej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania
- w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach
- w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r
- w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Żarskiego za rok 2019.
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

 • 27-05-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Rozpoczęły się kursy spawania TIG w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”.

 • 25-05-2020
Ilustracja do informacji: Rozpoczęły się kursy spawania TIG w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”.
W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” w dniu 22.05.2020 r. w CKZiU w Żarach rozpoczęły się  kursy spawania  TIG dla 10 osób IV klasy technikum mechanicznego, samochodowego i logistycznego.
 
Od 26.05.2020 r. rozpoczną się również  kursy spawania metodą MAG, a od 1 czerwca kurs cięcia plazmą. Przy organizacji kursów zachowane zostały wszelkie środki ostrożności, które są  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Żarskiego

 • 21-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Żarskiego
21 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się  spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. W spotkaniu uczestniczyli również: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
 
Spotkanie dotyczyło przede wszystkim funkcjonowania szkół w trakcie pandemii COVID-19. Omówiono stan przygotowań do egzaminów maturalnych, zawodowych i ósmoklasistów, oraz przygotowania do naboru na rok szkolny 2020/2021. Rozmowy dotyczyły zorganizowania w szkołach konsultacji dla tegorocznych maturzystów, wdrażania etapów powrotu do nauki stacjonarnej.
 
 
czytaj dalej

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach”

 • 20-05-2020
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach”
 
20 maja 2020 roku Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel wzięli udział w wideokonferencji. Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał kolejne umowy z beneficjentami na termomodernizację budynków oraz działania wspierające wymianę starych pieców.
 
W konferencji, oprócz włodarzy powiatu żarskiego i członka Zarządu Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, wzięli udział: dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Marek Kamiński, poseł Krystyna Sibińska, oraz beneficjenci poszczególnych projektów: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenc, Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Przewodnicząca Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 Katarzyna Szczepańska,  oraz Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 Robert Paluch.
 
Dzięki podpisaniu umowy na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych   w Żarach” docieplone zostaną dach oraz ściany, wymienione zostaną drzwi i okna, oraz instalacje grzewcze, wybudowana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej, wymienione zostanie oświetlenie na ekologiczne ledowe, powstanie również nowa kotłownia.
 
Pieniądze na wsparcie inwestycji pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
 
 
 
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

 • 20-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień.
20 maja 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona,  Wicestarosty Małgorzaty Issel, Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomieja Kubiaka z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Dariuszem Kląskałą oraz Szefem Wydziału Rekrutacji WKU mjr Dariuszem Arentem.
Spotkanie było okazją do podziękowania i przekazania na ręce Starosty pamiątkowego ryngrafu „Pracodawca zasłużony dla obronności państwa”.
Rozmowy dotyczyły również możliwości utworzenia w najbliższej przyszłości klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w szkole ponadpodstawowej w powiecie żarskim, w związku z realizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Programem CYBER.MIL z klasą”.
 
czytaj dalej

Nowe terminy rekrutacji do szkół.

 • 20-05-2020

terminy rekrutacji do szkół

Ilustracja do informacji: Nowe terminy rekrutacji do szkół.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook