.

Wydarzenia

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach.

 • 13-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach.
13 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Józefem Tarniowym. Spotkanie było konsekwencją wczorajszej wideokonferencji z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem ze starostami województwa lubuskiego, na której rozmawiano o aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie i podejmowanych działaniach. A także złożeniem przez Dyrektora PUP informacji o stanie bezrobocia i działań Urzędu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Dyrektor Tarniowy poinformował, że od dnia 1 kwietnia (po ogłoszeniu Tarczy Antykryzysowej) PUP Żary ogłosił nabór wniosków o pożyczki umarzalne, a z dniem 8 kwietnia br. na pozostałe formy dofinansowania, tj.: 1-osobowych podmiotów gospodarczych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych. Do dnia dzisiejszego, w Powiatowym Urzędzie Pracy rozpatrzono już 1 746 wniosków i przekazano 7 390 252,45 zł dla 1 518 pracodawców, chroniąc tym samym 1 182 pracowników. Łączna wartość złożonych wniosków opiewa na kwotę 20 419 723,13 zł
Dyrektor podkreślił, że kolejne transze środków Funduszu Pracy, przyznawane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy są przekazywane bardzo sprawnie, szybko. Do dziś pozyskano 25 500 000 zł. Złożony został również kolejny wniosek o 10 000 000 zł.
Więcej informacji, oraz zasady i druki do pobrania znajdują się na stronie PUP 
Szczegółowe informacje udzielane będą przez pracowników :
PUP Żary: (68) 4791368, (68)4791376, (68)479-13-69
Oddział w Lubsku (68)4572370, (68)4572376
czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

 • 12-05-2020
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
12 maja 2020 r. Starosta Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel spotkali się z pielęgniarkami i położnymi pracującymi w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach, oraz w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym. Wizyty związane były z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.
Władze Powiatu Żarskiego, w towarzystwie Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanty Dankiewicz oraz Dyrektora ds. lecznictwa Marka Femlaka przekazały – na ręce Pielęgniarek Oddziałowych oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – upominkowe kosze oraz wyraziły słowa uznania za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu codziennych, trudnych obowiązków, szczególnie w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie.
Pielęgniarkom z Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Domu Pomocy Społecznej  w Lubsku oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Lubsku życzenia złożył osobiście Starosta Józef Radzion.
 
Wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom oraz Położnym z Powiatu Żarskiego składamy raz jeszcze najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
 
 
czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.

 • 12-05-2020
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.

Laptopy dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Żarskiego.

 • 11-05-2020
Ilustracja do informacji: Laptopy dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Żarskiego.
Dzięki podpisaniu umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, Powiat Żarski pozyskał kwotę 99 968 zł za którą zakupiono 32 laptopy marki Dell. Notebooki w najbliższych dniach zostaną przekazane do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.
 
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego z Burmistrzem Łęknicy.

 • 11-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego z Burmistrzem Łęknicy.
7 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Burmistrzem Łęknicy Piotrem Kuliniakiem.
Głównym tematem rozmów była sprawa związana z rewitalizacją budynku przemysłowego w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia funkcji „Centrum Kulturalno – Turystycznego województwa Lubuskiego”. Burmistrz Łęknicy przedstawił Staroście działania jakie podjął w kierunku przywrócenia ruchu transgranicznego dla mieszkańców.
Podczas spotkania rozmawiano także o sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych w okresie pandemii.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego z Burmistrzem Jasienia

 • 11-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego z Burmistrzem Jasienia
5 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszkiem.
Tematem wiodącym spotkania był plan zagospodarowania terenu znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr 1122F przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawskich i Okrzei w Jasieniu. Poruszono również sprawy bieżące, związane z funkcjonowaniem miejsc kwarantanny, stanu dróg i chodników przy drogach powiatowych i usychających drzew które należy wyciąć.
czytaj dalej

Podpisanie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu.

 • 07-05-2020
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu.
 
 
 
27 kwietnia 2020 r. Powiat Żarski podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu. W efekcie podpisanej umowy Powiat Żarski uzyskał środki w kwocie 99 968,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Ze środków otrzymanych z przyznanego grantu zostaną zakupione 32 laptopy, które będą wykorzystane do nauczania na odległość.  Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014– 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA.
 
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego

 • 06-05-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego
30 kwietnia 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego.
Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, stosując się do wprowadzonych przez rząd obostrzeń w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, Zarząd Powiatu na bieżąco wykonuje swoje zadania.
 
W trakcie zarządu podjęto uchwały:
- w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 euro;
- w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach do wykonywania zadań związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd”;
- w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach do wykonywania zadań związanych z realizacją Modułu III programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;
- w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.;
- w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żarskiemu ustawami na rok 2020;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.;
- w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żarski;
- w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Powiecie Żarskim w 2020 r.
 
Przyjęto projekt uchwały:
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.;
czytaj dalej

Otwarcie łącznika ścieżki pieszo-rowerowej.

 • 05-05-2020
Ilustracja do informacji: Otwarcie łącznika ścieżki pieszo-rowerowej.
OTWARCIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ 
 
Zgodnie z paragrafem 14 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w pełnym rygorze ograniczeń ilości uczestników, 3 maja 2020 roku Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Powiatu Wiktora Kułdosza, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Czerniawskiego, Radnej Powiatu Elżbiety Haściło, oraz Radnego Powiatu Sebastiana Górskiego, przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy Lubsko przecięli wstęgę, która symbolicznie otwiera trakt łączący zalew Karaś w Lubsku ze ścieżką biegnącą w kierunku Brodów (i dalej w kierunku Niemiec).
Ukończone zostały prace przy realizacji ścieżki pieszo - rowerowej, wybudowanej w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V”.
„Przygoda z Nysą” to projekt mający na celu zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko –niemieckiego. V etap projektu współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.

W ramach projektu „Przygoda z Nysą” realizowanego przez Powiat Żarski została wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa wraz z elementami małej architektury, doskonała do uprawiania wielu sportów. Inwestycja miała na celu połączenie ścieżki rowerowej biegnącej od granicy z Niemcami (w miejscowość Forst (Brandenburgia)) ze ścieżką wokół Zalewu “Karaś” – inwestycja zrealizowana w ramach IV etapu Przygody z Nysą. Dodatkowo na potrzeby turystów zakupiony został sprzęt rekreacyjny: leżaki, parasole, stoły z ławkami, namiot oraz sprzęt nagłaśniający.
Dzięki sprawnej realizacji kolejnych etapów projektu mieszkańcy terenów przygranicznych oraz turyści zyskali m.in. możliwość korzystania z kilkuset kilometrów nowo wybudowanych tras rowerowych, pieszych, nordic walking itp. Przerwę w wycieczce można spędzić w specjalnie przygotowanych miejscach odpoczynku, a poruszanie się po regionie ułatwiają ciekawe tablice turystyczne. Wybrane zabytki i godne uwagi atrakcje turystyczne zostały opisane na tablicach obiektowych, natomiast na dużych i małych tablicach znajdziecie Państwo mapy z przebiegiem szlaków oraz różne przydatne i ciekawe informacje. Sama Nysa Łużycka stała się symbolem integracji i przyjaźni, dobrej zabawy w otoczeniu niezapomnianych krajobrazów. Trasa obsadzona została drzewami, m.in. miododajnymi lipami, głogiem oraz klonami, które za kilka lat dadzą przyjemny cień.
V etap projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego” realizuje dziewięciu partnerów:
GMINA ZGORZELEC, POWIAT GÖRLITZ, SENCKENBERG MUSEUM FUR NATURKUNDE GOERLITZ, STADT GOERLITZ - GÖRLITZER SAMMLUNGEN FÜR GESCHICHTE UND KULTUR, GMINA MIEJSKA ZGORZELEC, POWIAT ŻARSKI, GMINA PIEŃSK, NADLEŚNICTWO LIPINKI, GMINA ŻARY.
Na terenie naszego Powiatu w ramach V etapu:
Wartość projektu: 359 963,15 euro
Dofinansowanie: 85%
czytaj dalej

Środki dezynfekcyjne z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dla żłobków i przedszkoli.

 • 04-05-2020
Ilustracja do informacji: Środki dezynfekcyjne z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dla żłobków i przedszkoli.
30 kwietnia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Żarach dokonało odbioru 200 pięciolitrowych pojemników środka dezynfekcyjnego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla 41 przedszkoli i 7 żłobków powiatu żarskiego. Już od poniedziałku Referat ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego rozpoczął rozdysponowanie w/w środka do poszczególnych gmin Powiatu Żarskiego.
Zgodnie z zapowiedzią przedszkola i żłobki powinny rozpocząć swoją działalność już 6 maja br.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook