Wydarzenia

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich

 • 22-07-2019
Ilustracja do informacji: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich
Serdecznie zapraszamy do kibicowania uczestnikom Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich!
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Józef Radzion.
czytaj dalej

"DAJ SOBIE SZANSĘ" - PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

 • 18-07-2019
Ilustracja do informacji: "DAJ SOBIE SZANSĘ" - PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
W związku z realizacją przez Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu oraz Klinikę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej programu profilaktycznego nowotworów głowy i szyi – „Daj sobie szansę”  informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych   badań  osób  znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na tego typu nowotwory .
 
Do badań  zapraszamy wszystkie osoby w wieku 40-65 lat, każdego u kogo przez ponad 3 tygodnie występuje: pieczenie języka, owrzodzenie, czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa, krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie i problemy z połykaniem oraz wieloletnich palaczy, osoby nadużywające alkoholu, a także osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego.
 
Pacjenci, którzy zaobserwowali u siebie wymienione objawy mogą zarejestrować się od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 -15:00 pod numerem  telefonu 503 414 178.
Badania są bezpłatne, nie wymagają osobnego skierowania, realizowane są od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00.
 
Badania odbywają się w Szpitalu Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu  ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań  poza tradycyjną kolejnością, a maksymalny czas oczekiwania na wizytę to dwa tygodnie.
 

 
czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - sieć 5G

 • 17-07-2019
Ilustracja do informacji: Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - sieć 5G
By walczyć z dezinformacją nt. sieci 5G, Ministerstwo Cyfryzacji wydało Białą Księgę „Pole elektromagnetyczne a człowiek". Przygotowana przez specjalistów publikacja omawia najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych. Biała Księga dla wielu odbiorców może jednak okazać się zbyt trudna w lekturze, jako zbyt techniczna. Dlatego też  Ministerstwo Cyfryzacji wydało krótszy, prostszy w odbiorze „Przewodnika po 5G”.
 
Przewodnik jest dostępny do pobrania w załączniku.
czytaj dalej

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej

 • 12-07-2019
Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej
11 lipca 2019 r. przy kościele pw. Św. Józefa w Żarach, w parku przy ul. Podwale przy tablicy upamiętniającej sprawiedliwych Ukraińców oraz na Cmentarzu Komunalnym w Żarach przy Krzyżu Wołyńskim odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz radna Anna Ślawska. Obok mieszkańców i rodzin kresowian w żarskich obchodach uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP prof. Jacek Kurzępa, Wojewoda Lubski Władysław Dajczak, przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Żarskiego oraz z Żagania, kompania honorowa 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. HWK Stanisława Żółkiewskiego, poczty sztandarowe oraz reprezentanci licznych instytucji i służb.
 
Dzisiejsze uroczystości były niezastąpioną okazją, by wrócić pamięcią do bolesnej historii naszej ojczyzny, a także sposobnością do złożenia hołdu tym, dla których przynależność do narodu polskiego stała się wyrokiem śmierci.
 
Organizatorami uroczystości byli: Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach, Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Żarach, oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział w Żarach.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

31Galeria zdjęć: Narodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa OUN-UPA 2019

Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

 • 09-07-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego
9 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Żarskiego ze Starostą Żarskim Józefem Radzionem i Wicestarostą Małgorzatą Issel.
 
W rozmowach uczestniczyli: Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak, Wiceburmistrz Miasta Żary Olaf Napiórkowski, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubsku Manuela Konieczka, Zastępca Wójta Gminy Tuplice Krzysztof Kościukiewicz, Skarbnik Gminy Lipinki Łużyckie Iwona Żychowska, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz Wójt Gminy Przewóz Mariusz Strojny.
 
Spotkanie zdominował temat przekazania gminom infrastruktury turystycznej wybudowanej przez Powiat Żarski w ramach unijnego projektu „Przygoda z Nysą”. Na pytania i uwagi zebranych dotyczące stanu rzeczonej infrastruktury odpowiadali pracownicy Starostwo Powiatowego w Żarach: Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Joanna Rączkowska – Manaj, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Erwin Henke oraz główny specjalista ds. techniczno-remontowych Małgorzata Nowak. Na zakończenie dyskusji, samorządowcy wyrazili gotowość do dalszych rozmów w celu wypracowania wspólnego, satysfakcjonującego wszystkie strony porozumienia dotyczącego sposobu przekazania gminom m.in. szlaków turystycznych i elementów dużej oraz małej architektury powstałych podczas I, II i III etapu projektu „Przygoda z Nysą”.
 
Następnie omówiono możliwości dalszej współpracy pomiędzy powiatem a gminami. Burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele gmin rozmawiali o wspólnych przedsięwzięciach związanych z poprawą bezpieczeństwa (np. koszenie poboczy) oraz o transporcie zbiorowym.
czytaj dalej

Absolutorium udzielone! VIII sesja rady Powiatu Żarskiego

 • 25-06-2019
Ilustracja do informacji: Absolutorium udzielone! VIII sesja rady Powiatu Żarskiego
25 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Przed rozpoczęciem obrad Starosta Żarski - Józef Radzion, Wicestarosta - Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego - Wiktor Kułdosz, oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - Marek Femlak wręczyli bon upominkowy Martynie Grajcar – wychowance Powiatowego Domu Dziecka w Żarach za osiągnięcia sportowe w dziedzinie karate na arenie międzynarodowej życząc powodzenia oraz kolejnych sukcesów na następnych zawodach w Tokyo. Bon upominkowy ufundował  również radny Jarosław Dowhan.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2018 rok, efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 r. wraz z wykazem potrzeb 
w zakresie realizacji zadań powiatu z pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2019 r. złożyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek.
 
Rozpatrzono raport o stanie Powiatu  Żarskiego za 2018  rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2018 rok.
 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym – przy jednym głosie wstrzymującym - uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2018. Kwiaty i podziękowania otrzymała skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2018 rok
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2018
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2018
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025
- w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku.
czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego. Witajcie wakacje!

 • 19-06-2019
Ilustracja do informacji: Zakończenie roku szkolnego. Witajcie wakacje!
19 czerwca 2019 r. kilkuset uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żarski spotkało się po raz ostatni w roku szkolnym 2018/2019, aby podsumować mijający okres pracy i wspólnie przywitać wakacje.
 
Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiejem Kubiakiem  wziął udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach. Starosta pogratulował osiągnięć, wyników w nauce, podziękował nauczycielom za trud włożony w edukacje uczniów.
 
czytaj dalej

List Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka

 • 18-06-2019
Ilustracja do informacji: List Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka
Województwo lubuskie oraz Powiat Żarski obchodzą jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Od 20 lat mieszkańcy mogą współdecydować o przyszłości swoich wspólnot i doskonale tę możliwość wykorzystują.
 
Dziękujemy Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi za list i życzenia oraz wyrażamy nadzieję na stałą i życzliwą współpracę dla dobra wszystkich mieszkańców Ziemi Lubuskiej.
czytaj dalej

Festyn Rodzinny pod patronatem honorowym Starosty Żarskiego przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach

 • 17-06-2019
Ilustracja do informacji: Festyn Rodzinny pod patronatem honorowym Starosty Żarskiego przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach
16 czerwca 2019 r. przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach odbył się Festyn Rodzinny - wydarzenie objęte honorowym patronatem Starosty Żarskiego Józefa Radziona. Powiat Żarski reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Tadeusz Kordylewski.
 
Organizatorzy zapewnili odwiedzającym wiele atrakcji m.in. loterię fantową, sprzedaż ciast oraz wiele zabaw dla dzieci. Swoje stoiska zaprezentowała m.in. Komeda Powiatowa PSP w Żarach oraz  Komenda Powiatowa Policji w Żarach. Dochód z Festynu Rodzinnego przeznaczony zostanie na remont zakrystii.
czytaj dalej

XXI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP połączone z Polsko – Niemieckimi Zawodami Sportowo Pożarniczymi Powiatu Żarskiego i Szprewa-Nysa

 • 10-06-2019
Ilustracja do informacji: XXI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP połączone z Polsko – Niemieckimi Zawodami Sportowo Pożarniczymi Powiatu Żarskiego i Szprewa-Nysa
9 czerwca 2019 r. na Stadionie Miejskim w Lubsku odbyły się XXI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP połączone – pierwszy raz w historii – z Polsko – Niemieckimi Zawodami Sportowo Pożarniczymi Powiatu Żarskiego i Szprewa-Nysa. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 
Zmaganiom zawodników przyglądał się Starosta Żarski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Józef Radzion, Komendant Powiatowy PSP w Żarach –  mł. bryg, Robert Słowikowski, przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Żarskiego, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy z KP PSP w Żarach oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku, zaproszeni goście z Niemiec oraz kibice.
 
W rywalizacji udział wzięło 19 drużyn OSP, w tym 12 drużyn młodzieżowych oraz dwie drużyny – seniorów i młodzieżowa- z niemieckiego OSP TREWOL. Drużyny seniorów walczyły w kilku konkurencjach m.in. w sztafecie i ćwiczeniu bojowym, natomiast w kategorii młodzieżowej zawody zostały rozegrane według regulaminu CTIF, czyli regulaminu tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych.
 
Po przeprowadzonych konkurencjach najlepszymi drużynami okazały się:
W klasyfikacji generalnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt
I miejsce OSP Górzyn
II miejsce OSP Złotnik
III miejsce OSP Jasień
IV miejsce OSP Przewóz
V miejsce OSP Lubanice
VI miejsce OSP Niwica
 
W klasyfikacji generalnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców
I miejsce OSP Górzyn
II miejsce OSP drużyna z Niemiec – OSP TREWOL
III miejsce OSP Brody
IV miejsce OSP Lubanice
V miejsce OSP Jasień
VI miejsce OSP Lipinki Łużyckie
VII miejsce OSP Piotrów
 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców, które zajęły miejsca na podium otrzymały puchar i dyplom ufundowane przez Starostę Żarskiego oraz nagrody rzeczowe zakupione ze środków z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 
W klasyfikacji generalnej kobiet
I miejsce OSP Złotnik
II miejsce OSP Lubanice
III miejsce OSP Żary-Kunice
 
W klasyfikacji generalnej seniorów
I miejsce OSP Złotniku
II miejsce OSP Sieniawa Żarska
III miejsce OSP Chocicz
IV miejsce Żary - Kunice
V miejsce Zabłocie
VI miejsce drużyna z Niemiec – OSP TREWOL
 
Przechodni Puchar Starosty Żarskiego dla najlepszej jednostki OSP otrzymał Złotnik.
 
Najlepszym drużynom wręczono puchary, dyplomy okolicznościowe, upominki oraz nagrody pieniężne ufundowane przez: Starostę Żarskiego, Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żarach, McDonald’s w Żarach, Nadleśnictwo Lipinki, Nadleśnictwo Lubsko oraz Zakład Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Oddział Sekurit Transport Division w Żarach. Tradycyjnie słodki poczęstunek dla młodzieży ufundowali Państwo Anna i Eugeniusz Ślawscy.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację  XXI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP połączonych z Polsko – Niemieckimi Zawodami Sportowo Pożarniczymi Powiatu Żarskiego i Szprewa-Nysa. Szczególne podziękowania składamy Burmistrzowi Lubska Januszowi Dudojciowi oraz Pracownikom Urzędu Miejskiego w Lubsku, Panu Robertowi Ściłbie Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku oraz Pracownikom OSiR-u, Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach mł. bryg. Robertowi Słowikowskiemu oraz Strażakom z KP PSP w Żarach za profesjonalne przeprowadzenie zawodów oraz Strażakom – Ochotnikom z OSP Stara Woda, OSP Zabłocie, OSP Chocicz i OSP Górzyn. Dziękujemy 105. Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu w Żarach za zabezpieczenie medyczne.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Włodarzom, Radnym Rady Powiatu Żarskiego i Rady Miejskiej w Lubsku oraz przedstawicielom instytucji, którzy zaszczycili swoją obecnością XXI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP połączone z Polsko – Niemieckimi Zawodami Sportowo Pożarniczymi Powiatu Żarskiego i Szprewa-Nysa.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5