.

Wydarzenia

Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego
9 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego.
Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r. Zarząd Powiatu przekazał 306 910 zł (dotacja celowa ze środków z UE) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na środki ochrony - kwotę 40 910 zł oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie - kwotę 266 000 (z czego 237 000 zł zostanie przeznaczone na 79 komputerów dla dzieci w rodzinach zastępczych i 29 000 zł na komputery i sprzęt audiowizualny w Domach Dziecka).
Powiat Żarski przeznaczył również 64 835 zł z rezerwy pomocy społecznej na realizację projektu pn. „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Lubsku” (plus dotacja z PFRON w kwocie 89 982 zł).
W trakcie Zarządu wyrażono zgodę dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, na prowadzenie dziennika elektronicznego.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak przedstawił stan naboru do szkół ponadpodstawowych w powiecie żarskim.
W sprawach różnych członek Zarządu Marek Femlak przedstawił jak wygląda sytuacja w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym oraz na SORze w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook