.

Wydarzenia

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1076F w miejscowości Złotnik.

Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1076F w miejscowości Złotnik.
1 lipca 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, w obecności Członka Zarządu Tomasza Czajkowskiego podpisali umowę z firmą SOWA RJK Sp. k. z siedzibą w Nowej Soli, na przebudowę drogi powiatowej nr 1076F w miejscowości Złotnik.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach „Programu Funduszu Dróg Samorządowych” dofinansowanych przez Wojewodę.
Łączna kwota realizacji inwestycji wynosi 3 030 009,98 zł (pozyskane dofinansowanie w ramach programu wyniesie 60%). Również Gmina wiejska Żary zadeklarowała wsparcie finansowe ważnej dla swojego terenu inwestycji drogowej.
Podstawowy zakres inwestycji obejmie:
- przebudowę drogi powiatowej długości ok 1230 m,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę wszystkich istniejących zjazdów i dojść do furtek,
- przebudowę pętli autobusowej,
- budowę chodnika długości ok 915 m,
- roboty rozbiórkowe elementów wyposażenia drogi,
- usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
- budowę zbiorników odparowująco – infiltrujących,
- wprowadzenie oznakowani poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu
- roboty porządkowe.
Termin zakończenia robót: 30.11.2020 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook