.

Wydarzenia

Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego
9 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego. Starosta Józef Radzion przekazał członkom zarządu informacje dotyczące bieżących spraw toczących się w Urzędzie, w wydziałach i referatach, oraz w podległych jednostkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Rozmawiano także o przygotowaniach do sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 25 czerwca.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie krzewu,
- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4601F w m. Żary, ul. Artylerzystów km 0+000 do km 0+244 (od skrzyżowania ulic Lotników – Artylerzystów – Broni Pancernej do skrzyżowania ulic Artylerzystów – Śródmiejskiej w Żarach),
- w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 euro,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.
Przyjęto projekty uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020-2025,
- w sprawie zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook