.

Wydarzenia

Przygotowanie placówek oświatowych do uruchomienia zajęć rewalidacyjnych.

Ilustracja do informacji: Przygotowanie placówek oświatowych do uruchomienia zajęć rewalidacyjnych.
W związku ze zniesieniem kolejnych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa dotyczących możliwości m.in. prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju,  18 maja 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiejem Kubiakiem odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubsku, Zespół Szkół Specjalnych w Żarach oraz Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
W placówkach oświatowych zostały sprawdzone warunki sanitarne, oraz stan przygotowania gabinetów,  na przyjęcie uczniów. Starosta omówił z dyrektorkami szkół wprowadzone procedury, oraz rozmawiał o zadeklarowanej przez rodziców liczbie dzieci, mających uczęszczać na poszczególne zajęcia w placówkach.
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku, 18 maja br. przywrócona zostaje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook