.

Wydarzenia

Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego
30 kwietnia 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego.
Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, stosując się do wprowadzonych przez rząd obostrzeń w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, Zarząd Powiatu na bieżąco wykonuje swoje zadania.
 
W trakcie zarządu podjęto uchwały:
- w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 euro;
- w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach do wykonywania zadań związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd”;
- w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach do wykonywania zadań związanych z realizacją Modułu III programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;
- w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.;
- w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żarskiemu ustawami na rok 2020;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.;
- w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żarski;
- w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Powiecie Żarskim w 2020 r.
 
Przyjęto projekt uchwały:
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.;

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook