.

Wydarzenia

Zarząd Powiatu Żarskiego podjął decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości

Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu Żarskiego podjął decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości
Starosta Żarski Józef Radzion w dniu 16 kwietnia br. poinformował przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości o podjętej tego dnia przez zarząd uchwale w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żarskiego. Uchwała podjęta została w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, co jest jednoznaczne z dużymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zarząd Powiatu Żarskiego rozumiejąc trudną sytuację dzierżawców podjął decyzję o wsparciu o możliwości przyznania ulgi w formie:
  1. umorzenia należności czynszowych w wysokości 100% za okres od 14 marca 2020 roku do 30.04.2020 r.
  2. umorzenia należności czynszowych w wysokości 50% za okres od 14 marca 2020 roku do 30.04.2020 r.
  3. odstąpienia od dochodzenia należności czynszowych w okresie trwania epidemii.
1. Przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej jedną z poniższych przesłanek: zgodnie z przepisami prawa w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; odnotowują spadek obrotów za m-c marzec lub kwiecień o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego; w związku z zamknięciem placówek powiatowych mają uniemożliwione prowadzenie działalności mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 100%.
2. Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów za m-c marzec lub kwiecień o co najmniej 25 % w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego – mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 50%.
3. Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 – mogą składać wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności czynszowych w okresie trwania epidemii.
Warunkiem uzyskania pomocy na mocy podjętej w dniu dzisiejszym przez zarząd uchwały jest złożenie przez przedsiębiorcę do dnia 31 maja 2020 r. wniosku o udzielenie wsparcia wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook