.

Wydarzenia

Kursy on-line dla młodzieży

Ilustracja do informacji: Kursy on-line dla młodzieży
Od 8 kwietnia 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, mają możliwość korzystania z kursów w formie on-line. Niemal 180 uczniów z Żar i Lubska będzie uczestniczyło w następujących  szkoleniach :
 1. Kształtowanie kompetencji interpersonalnych,
 2. Umiejętności przedsiębiorcze,
 3. Profesjonalna rekrutacja,
 4. Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy,
 5.  Etyka pracy.
Kursy prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów i wykładowców. Każdy uczeń biorący udział w kursach otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.
 
 

Projekt realizowany przez Powiat Żarski w partnerstwie z Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Uniwersytetem Zielonogórskim, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego-projekty realizowane poza formułą ZIT.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook