.

Wydarzenia

XII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XII sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XII sesja Rady Powiatu Żarskiego. W jej trakcie przyjęto sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu Żarskiego, informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracy w okresie między sesjami oraz przedstawione zostało sprawozdanie z planu Kontroli Komisji Rewizyjnej.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2019 roku,
- w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020,
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/47/2019 Rady powiatu Żarskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego,
- sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Żarskiego,
- w sprawie zmiany tytuły i treści uchwały
Nr X/55/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach,
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych – na rok 2020,
- w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 287 w miejscowości Żary,
- w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego remontu zdegradowanej nawierzchni jezdni z kostki granitowej na masę bitumiczną odcinka drogi krajowej w miejscowości Marszów gm. Żary,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
- w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Pana Konrada Łakomego,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook