Wydarzenia

Gratulujemy i dziękujemy! W Powiecie Żarskim będzie bezpieczniej!

Ilustracja do informacji: Gratulujemy i dziękujemy! W Powiecie Żarskim będzie bezpieczniej!
1 marca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach przybyli Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Pan Robert Słowikowski oraz mł. ogn. Pan Piotr Kowalski, aby przyjąć podziękowania i gratulacje od Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia. Okazją do miłego spotkania było zatwierdzenie – w dniu 27 lutego 2018 r. w Klasztorze St. Marienstern w Panschwitz–Kuckau – projektu pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności”. Unijny projekt o wartości  1 919 366,00 euro z dofinansowaniem wynoszącym 1 631 461,10 euro,  realizowany będzie w  Powiecie Żarskim oraz  Powiecie Görlitz. Partnerem wiodącym jest Komenda Wojewódzka PSP W Gorzowie Wlkp., a wśród partnerów znaleźli się: Gmina Żary, Gmina Lubsko, Gmina Łęknica, Gemeinde Gablenz oraz Stadt Bad Muskau.
 
Niezmiernie cieszy fakt, iż autorem projektu oraz jego koordynatorem z ramienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. jest mł. ogn. Pan Piotr Kowalski, który na co dzień służy w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach, a któremu Starosta Janusz Dudojć podziękował za trud włożony w napisanie projektu oraz pogratulował tak znaczącego sukcesu.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć dziękuje również osobom, które pomogły w przygotowaniu oraz promowaniu projektu: Panu Czesławowi Fiedorowiczowi – Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubuskiego,Panu Pawłowi Kurantowi - Kierownikowi Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020, Panu Tadeuszowi Jędrzejczakowi - Członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego, Pani Adrianie Sarneckiej - Kierownikowi  Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach st. kpt. Panu Robertowi Słowikowskiemu.
 
Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Żarskiego oraz Komenda Powiatowa PSP w Żarach doposażone zostaną w najnowocześniejsze samochody, które znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Powiatu Żarskiego, jak i powiatów ościennych. Do Komendy Powiatowej PSP w Żarach przekazany zostanie lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy, wyposażony w sprzęt do organizacji sztabu dowodzenia o wartości 75.295,00 euro, natomiast trzy samochody ratowniczo – gaśnicze, wyposażone w innowacyjne rozwiązania sprzętowe – zasilą flotę OSP w Sieniawie Żarskiej, OSP w Górzynie oraz OSP w Łęknicy.
 
Celem projektu jest nie tylko stworzenie polsko-niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności czy środowiska naturalnego, stała wymiana doświadczeń, szkolenia dla 1400 strażaków z Polski i Niemiec w cyklu czternastu spotkań, ale również wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, które zdecydowanie przyczynią się do rozwoju współpracy z zachodnimi sąsiadami oraz podniosą poziom bezpieczeństwa na obszarze objętym działaniem projektu.
 
W działania projektowe zaangażowane zostaną również dzieci i młodzież z terenu partnerów projektu, które przejdą kursy udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia. Minimalna liczba dzieci, jaka zostanie objęta projektem po obu stronach granicy, w dwóch kampaniach informacyjnych, wyniesie 1200 osób.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5