Wydarzenia

XXXII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XXXII sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Janusz Dudojć pokazał zgromadzonym radnym puchar oraz medal, który otrzymał za zajęcie przez Powiat Żarski pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej powiatów, podczas uroczystego podsumowania Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2016/2017 w Lipkach Wielkich.  
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Powiecie Żarskim.
 
Następnie, za zgodą Przewodniczącej Rady Powiatu Żarskiego – Pani Heleny Sagasz, głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Żary - Pan Leszek Kasprów, po czym na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Wiktora  Kułdosza, zgromadzeni w sali obrad uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych radnych oraz samorządowców. Na zakończenie sesji, Starosta Janusz Dudojć rozdał wszystkim obecnym biało-czerwone kotyliony -  czym nawiązał do zbliżającego się Święta Niepodległości.
 
Podjęto uchwały:
-  zmieniającą uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku,
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 2 wchodzącą w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Lubsku.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącą w skład Ośrodka Dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Lubsku w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Lubsku.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku.
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5