.

Wydarzenia

XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 21-03-2016
Ilustracja do informacji: XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 marca 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
 4. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Komendanta Powiatowego Policji – wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji pana Macieja Sałka.
 5. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach – wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach pana Roberta Słowikowskiego.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie żarskim za 2015 rok – wystąpienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego pana Piotra Bogusławskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2015 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za 2015 r.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
czytaj dalej

XV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 24-02-2016
Ilustracja do informacji: XV sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu          Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
  na 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025 (projekt uchwały zostanie przedstawiony na sesji z uwagi na problemy techniczne związane z informacją Ministerstwa Finansów dot. wysokości udziałów w podatku CIT).
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, sprawy różne.
Projekty uchwał - pobierz .zip
czytaj dalej

XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 22-01-2016
1 lutego 2016 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu     Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji
w okresie między sesjami.  
4. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rozwoju pieczy zastępczej – 10-lecie pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.
5. Sprawozdanie Starosty Żarskiego  z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w 2015 r.
6. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
na 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
Projekty uchwał - pobierz .zip
czytaj dalej

XII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 26-11-2015
1 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie żarskim w kontekście dwóch szpitali – wystąpienie Gł. Specjalisty Wydziału Edukacji i Zdrowia Pani Jolanty Dankiewicz.
5.  Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w tym dotyczących modernizacji dróg powiatowych.
6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/55/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady do opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2015 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
 

XI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 16-10-2015
27 października 2015 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu     Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za lata 2013-2015 – wystąpienie Przewodniczącej Rady Pani Ireny Marciniak.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w Powiecie Żarskim.
6. Wdrażanie projektu modernizacji kształcenia zawodowego:
1) baza lokalowa szkół i placówek oświatowych Powiatu Żarskiego,
2) prognozowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych na lata 2016-2022,
3) stan zaawansowania Powiatu Żarskiego w przygotowaniu się do projektu na dzień dzisiejszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści zmian w statucie Związku Powiatów Lubuskich.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, sprawy różne.

projekty uchwał

DOŻYNKI 2015

 • 13-08-2015
Ilustracja do informacji: DOŻYNKI 2015
Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych w Drozdowie (gm. Żary), które odbędą się 30 sierpnia 2015 r. przeprowadzony zostanie Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.
Dwa najlepsze spośród wszystkich wieńców z powiatu, wytypowane przez jury, reprezentować będą Powiat Żarski na Dożynkach Wojewódzkich w Międzyrzeczu - 6 września 2015 r.
czytaj dalej

IX SESJA RADY POWIATU

 • 16-06-2015
Ilustracja do informacji: IX SESJA RADY POWIATU
25 czerwca 2015 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 rok. Wystąpienie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Pana Józefa Tarniowego.
5. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 za lata 2013 do 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2015–2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
9. Rekomendacja Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) wg materiałów otrzymanych na sesji w dniu 28 maja 2015 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.

Projekty uchwał

1 2 3 4
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook